Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkursy w zakresie umiędzynarodowienia.