Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inicjatywa EUREKA - współpraca międzynarodowa w badaniach i rozwoju.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Inicjatywa EUREKA - współpraca międzynarodowa w badaniach i rozwoju

  Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór wniosków Inicjatywy EUREKA. Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.  Projekt musi być realizowany we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju, w którym inicjatywa EUREKA jest realizowana (prawie wszystkie kraje europejskie; poza Europą to m.in. Kanada, Korea Południowa, Chile). 

   

  Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych. Projekty obligatoryjnie muszą być ukierunkowane rynkowo: przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 15 października 2018 r. 

   

  Lista krajów, skąd mogą pochodzić partnerzy projektu, jest dostępna TUTAJ

   

  Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

   

  - 500 000 PLN - w przypadku wnioskodawcy indywidualnego czyli przedsiębiorcy;

  - 1 000 000 PLN - w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN. 

   

  Elementy, które należy uzupełnić we wniosku o dofinansowanie:

  - informacje o wnioskodawcy, informacje ogólne;

  - opis zadań, planowanych rozwiązań, oczekiwanych wyników;

  - harmonogram realizacji projektu;

  - harmonogram płatności projektu;

  - kosztorys projektu;

  - uzasadnienie kosztów.

  Z uwagi na dość obszerny zakres informacji do uzupełnienia we wniosku, w przypadku decyzji o udziale w konkursie, przygotowywanie wniosku o dofinansowanie należałoby rozpocząć niezwłocznie. 

   

  Z informacji uzyskanych w NCBR wynika, że w poprzednich konkursach EUREKI do NCBR wpływało około 6-8 wniosków na konkurs, z których dofinansowanie otrzymywały 2-3 projekty na konkurs. Zgodnie z informacją uzyskaną z NCBR, przed rozpoczęciem przygotowania wniosku o dofinansowanie, warto upewnić się u partnera zagranicznego, czy w jego kraju w ramach inicjatywy EUREKA są dostępne środki (projekt może rozpocząć się, jeśli wszystkie podmioty konsorcjum otrzymają środki we własnym kraju). W załączeniu przesyłam dokument dot. kwalifikowalności kosztów, z informacją, które koszty mogą być finansowane. 

   

  Projekty powinny trwać do 3 lat. Przewidywane rozpoczęcie realizacji projektów to kwiecień 2019 r. (procedura oceny wniosków przez NCBR trwa około 6 miesięcy). Dotychczas wnioskodawcy składali wnioski przeważnie o wartości bliskiej kwocie maksymalnej przewidzianej w konkursie na jeden wniosek. 

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP