Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Średniookresowe wyjazdy doktorantów.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Średniookresowe wyjazdy doktorantów

  Informujemy, że 10 października 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów". Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. 

   

  Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r. 

  Planowany termin rozpoczęcia wyjazdów: 01.09.2019 - 29.02.2020. 

   

  Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.

   

  Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym - w wysokości 6 000 PLN lub 9 000 PLN (w zależności od przynależności kraju do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym - opiekun.

   

  W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  - odbycie części studiów doktoranckich

  - zrealizowanie części programu "Doktorat wdrożeniowy", zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  - prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej

  - pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej

  - prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów

  - inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

   

  Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób, w szczególności wśród doktorantów.

   

  Najważniejsze informacje tutaj: LINK

   

  Służymy pomocą w wyjaśnianiu kwestii związanych z Programem, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktowaniem się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskiwania niezbędnych informacji związamnych z Programem.

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji uzyskania dalszych informacji, m.in. w zakresie wymaganych dokumentów, prosimy o kontakt z Łukaszem Lepionką.

  tel. (85) 686-51-76,

  e-mail: lukasz.lepionka@umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP