Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wymiana bilateralna polsko-francuska.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wymiana bilateralna polsko-francuska

  Informuję, że Ambasada Francji w Polsce zaprasza naukowców do składania wniosków na pobyty badawcze. Rekrutacja do udziału w programie jest prowadzona bezpośrednio przez Ambasadę Francji w Warszawie.
   

  Pobyty badawcze są przeznaczone dla polskim naukowców posiadających stopień naukowy doktora od mniej niż 10 lat, zatrudnionych w polskiej instytucji naukowej, którzy zamierzają prowadzić badania we Francji i nawiązywać nowe, polsko-francuskie relacje naukowe.

   

  W programie mogą wziąć udział naukowcy reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe.

   

  Czas trwania wynosi od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi się odbyć w przedziale czasowym od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

   

  Stypendysta otrzymuje 1704 EUR na każdy miesiąc pobytu badawczego we Francji. 

   

  Aplikacje powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 listopada 2018 r., do godz. 14.00.

   

  Służymy pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktowaniem się z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu (w tym z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Ambasadą Francji w Warszawie).

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP