Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wymiana bilateralna polsko-szwajcarska.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wymiana bilateralna polsko-szwajcarska

  informujemy, że w związku z realizacją programu stypendialnego w obszarze wymiany bilateralnej w roku akademickim 2019/2020 rząd szwajcarski kieruje do obywateli polskich zaproszenie na:

   

  - pobyty badawcze

  - studia doktoranckie dla młodych absolwentów studiów magisterskich (urodzonych po 31 grudnia 1983)

  - stypendia skierowane do doktorantów

  - stypendia post doc dla badaczy reprezentujących różne dziedziny (tu limit wieku nie obowiązuje, natomiast musi to być w okresie 3 lata od obrony doktoratu).

   

  Najważniejsze założenia programu są następujące:

   

  Okres: 12 miesięcy

  Ilość: do 4 stypendiów

  Od osób uczestniczących w programie wymagana jest znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego

  Wymagane jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.
   

  Link do szwajcarskiej strony internetowej przedstawiającej szczegółowe informacje na temat założeń programu.

   

  Termin na złożenie dokumentacji aplikacyjnej do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: 15 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu). Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2019 r. Stypendia będą wypłacane przez stronę szwajcarską. 

   

  Służymy pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktowaniem się z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu (w tym z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Ambasadą Szwajcarii w Warszawie).

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP