Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 08.02.2022 przez Zakład Histologii i Embriologii

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

  REGULAMIN  DYDAKTYCZNY

  Zakład Histologii i Embriologii UMB

  Kierunek Higiena Stomatologiczna

  Rok akademicki 2021/2022

   

  Zajęcia z histologii odbywają się w Sali Dydaktycznej  Zakładu (nr 1.31 ), na parterze Collegium Pathologicum  w wyznaczonych terminach.

   

   

  1. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie.

   

  2. Na sali dydaktycznej obowiązuje zmaina obuwia. 

   

  3. Obecność jest obowiązkowa. Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na podstawie jedynie oficjalnych zaświadczeń (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański).

   

  4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. Formę zaliczenia nieobecności usprawiedliwionej  ustala asystent prowadzący.

   

  5. Podstawę do zaliczenia przedmiotu stanowi obecność  na zajęciach,  zaliczenie wyznaczonej partii materiału.