• Ostatnia zmiana 27.11.2018 przez Zakład Medycyny Klinicznej

  Konferencje

  •  V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross",
   Białystok, 10-13 grudzień 2009:
  1. Głód i niedożywienie – problem współczesnego świata - Sienkiewicz Sebastian, Czemko Przemysław, Łagoda Katarzyna, Bachórzewska-Gajewska Hanna. - wyróżnienie
  2. Czerniak skóry – diagnostyka, leczenie i profilaktyka - Czemko Przemysław, Sienkiewicz Sebastian, Łagoda Katarzyna, Bachórzewska-Gajewska Hanna.  - wyróżnienie
  3. Przekaz śmierci w mediach na przykładzie Michaela Jacksona - Kuleszyńska Agnieszka, Kobus Grażyna, Snarska Katarzyna, Sawicka Julia, Bachórzewska-Gajewska Hanna.- wyróżnienie
  4. Zasady monitorowania i terapii bólu przewlekłego w chorobie nowotworowej - Wróbel Katarzyna, Rutkowska Małgorzata, Rogowska Małgorzata, Ustymowicz Justyna, Łagoda Katarzyna, Sierżantowicz Regina.- wyróżnienie
  5. Problem odleżyn w opiece terminalnej -Koc Magda, Tworkowska Justyna, Sierżantowicz Regina, Wróbel Katarzyna, Rutkowska Małgorzata, Łagoda Katarzyna. wyróżnienie

   

       VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej  ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ - PAMIĘCI ELIZABETH KȔBLER-ROSS,  
        Białystok 24-26 maja 2012:

  1.    Kryteria  orzekania o śmierci w ujęciu historycznym i medycznym. Karolina Patrycja Zbiciak

  2.    Śmierć czeka przed metą. Marta Pezowicz. Martyna Zawadzka

  3.    Piekło afrykańskich tradycji wobec kobiet. Sieńko Katarzyna, Paulina Bochenko

   

      VI Podlaskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej   WYZWANIA WSPÓŁCZENEJ MEDYCYNY, 
       Białystok 2012

  1.    Udział pielęgniarki w niefarmakologicznym leczeniu dny moczanowej. Joanna Bogusz   Wyróżnienie

  2.    Alternatywne metody leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Justyna Tomaszycka.                Wyróżnienie

   

       XIII Ogólnopolskieai III im. dr n.med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
       "Pielęgniarstwo - zawód z tradycjami i z przyszłością"
  WOZiNH PWSZ  20 kwietnia 2013 Ciechanów

  1. Wpływ nadmiernej masy ciała na funkcjonowanie fizyczne i psyuchiczne człowieka. Martyna Zawadzka, K. Łagoda

  2. Leczenie nerkozastępcze a wybór pacjenta. Marta Pezowicz, K. Łagoda

  3. Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 - kiedy, dlaczego, jak?  Katarzyna Sieńko, K. Łagoda

  4. Endoskopowe leczenie otyłości patologicznej za pomoca metody BIP. Katarzyna Glińska, K. Łagoda

  5. Związek chorób przyzębia z innymi chorobami. Paulina Bochenko, K. Łagoda

    

       VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć - pamięci Elizabth Kubler-Ross ,
        Białystok 23-26 maja 2013:

  1. Doświadczenie bliskiej śmierci - wiara a medycyna. Agnieszka Lisowska  Wyróżnienie

   

     Jubileuszowa XV Ogólnopolskia i V. im. dr n.med. Janiny Fetlińskiej
      Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  "Pielęgniarka-dziecko-rodzina", Ciechanów 17-18.04.2015

  1. Ocena nawyków żywieniowych studentów uczelni białostockich - badania wstępne. Paulina Krahel

  2. Analiza aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Katarzyna Murzyn, Monika Szymborska

  3. Zagrozenie uzależnieniem od Internetu wśród młodzieży akademickiej w Białymstoku. Katarzyna Lewczuk, Katarzyna Łagoda WYRÓŻNIENIE

  4. Wpływ długotrwałego korzystania z komputera na rodzaj i częstość dolegliwości wśród białostockiej młodzieży akademickiej.
        Katarzyna Lewczuk, Katarzyna Łagoda

   

       Konferecnja Szkoleniowo-Naukowa ZDROWIE W XXI wieku, Łomża 27.11.2015

  1. Krahel Paulina „Opieka pielęgniarska oraz działania terapeutyczno-opiekuńcze wobec pacjenta po angioplastyce naczyń wieńcowych.    Wyróżnienie

  2. Murzyn Katarzyna, Łagoda Katarzyna     Problemy pielęgnacyjne pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Wyróżnienie

  3. Lewczuk Katarzyna, Łagoda Katarzyna  Problemy pielęgnacyjne pacjenta z przewlekłym zapaleniem trzustki.

    

     XVI Ogólnopolska i VI im. dr  n.med. Janiny Fetlińskiej  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
     "Człowiek starszy - medyczne i społeczne aspekty opieki", Ciechanów, 22 kwietnia 2016

  1. Paulina Aniśko, Łagoda Katarzyna : Zespoł przewlekłego zmeczenia u pacjentów z chorobą nowotworową.

  2. Emilia Borowska, Łagoda Katarzyna: Depresja u pacjentów w podeszłym wieku z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

  3. Paulina Krahel, Łagoda Katarzyna. Opieka nad pacjentem zakażonym bakterią Clostridium difficile - studium przypadku.

   

  V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie, Wrocław, 13 kwietnia 2018.

  1. Martyna Olszańska, Katarzyna Łagoda. Jakość życia pacjentów z choroba refluksową przełyku.

  2. Joanna Kiełbasa, Katarzyna Łagoda. Jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

  3. Patrycja Buda, Katarzyna Łagoda. Jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

  4. Aleksandra Goralewska, Katarzyna Łagoda. Zaburzenia snu u pacjentów z otyłością.