• Ostatnia zmiana 02.04.2012 przez Administrator UMB

  Nagrody naukowe i dydaktyczne

  • Zespołowa nagroda rektora IIIo za działalność dydaktyczną za rok 2004.
  • Zespołowa nagroda rektora IIo za działalność dydaktyczną za rok 2005.
  • Trzy zespołowe nagrody rektora Io za działalność naukową za rok 2008 Prof. dr hab. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska.
  • Zespołowa nagroda dydaktyczna III°za działalność dydaktyczną za rok 2008
  • Zespołowa nagroda rektora III° za działalność dydaktyczną za rok 2009.
  • Zespołowa nagroda rektora II ° za działalność naukową za rok 2009- Prof. dr hab. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska.
  • Zespołowa nagroda rektora II° za działalność dydaktyczną za rok 2010.
  • Zespołowa nagroda rektora II° za działalność naukową za rok 2010 - Prof. dr hab. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska.

   

  Inne:

  • III Nagroda za prezentację pracy pt. „Śmierć w mediach”.  III Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, "Życiodajna śmierć"- pamięci Elizabeth Kübler Ross. Białystok, 6-9 grudnia 2007.
  • I nagroda za prezentację pracy pt. Żywność, zagrożeniem zdrowia i życia we współczesnym świecie. ”. Łagoda K., Snarska K., Kobus G., Sawicka J., Bachórzewska-Gajewska H. :V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 10-13 grudzień 2009.
  • III nagroda za prezentację pracy Pt.Rola Baśni Andersena w przekazie obrazu śmierci dzieciom - Snarska K., Łagoda K., Sawicka J., Kobus G., Bachórzewska-Gajewska H. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross", Białystok, 10-13 grudzień 2009.