Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centra badawcze.
 • Centra badawcze

  Centrum Badań Klinicznych  Informacje ogólne

  Celem Centrum Badań Klinicznych jest poszukiwanie nowych biomarkerów wczesnego wykrywania oraz metod skutecznej indywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe. Kluczowymi obszarami badań naukowych prowadzonych przez doposażone jednostki są choroby cywilizacyjne, które stanowią zagrożenie zdrowotne społeczeństwa:

  • otyłość,
  • cukrzyca,
  • zaburzenia metaboliczne,
  • choroby neurodegeneracyjne,
  • przewlekłe choroby nerek i wątroby,
  • choroby nowotworowe.

   

  Dane teleadresowe

  Centrum Badań Klinicznych
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a
  15-276 Białystok
  e-mail:  cbk@umb.edu.pl
  tel:  85 831 81 50 - rejestracja
  tel:  85 831 81 52 - pielęgniarki

  Profil badawczy i certyfikaty

  W skład Centrum wchodzą jednostki:

  • Laboratorium Ludzkiego Genomu,
  • Pracownia Epigenomiki Starzenia,
  • Laboratorium Biomarkerów Chorób Cywilizacyjnych,
  • Laboratorium nutraceutyczne i indywidualizowanej dietoterapii,
  • Pracowania Badania Wysiłku Fizycznego,

   

  Laboratorium Ludzkiego Genomu wraz z Pracownią Epigenomiki Starzenia posiadają najnowocześniejszy sprzęt sekwencjonowania nowej generacji. Jest to obecnie najbardziej innowacyjna i najdokładniejsza technologia wykorzystywana w naukach genomicznych. Dzięki informacjom uzyskanym drogą sekwencjonowania możliwe jest uchwycenie obrazu całego genomu ludzkiego i powiązanie z występującymi u pacjenta cechami, tj. daną jednostką chorobową lub procesem starzenia. Obserwowane zmiany genomu to zarówno punktowe zmiany w sekwencji, jak i większe rearanżacje mające wpływ na ekspresję różnych białek, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Oprócz zmian w kodzie genetycznym możliwa jest również detekcja zmian struktury przestrzennej chromatyny, a także jej oddziaływań z czynnikami regulującymi procesy transkrypcyjne. Ze względu na dużą ilość danych produkowanych z wykorzystaniem metod wielkoskalowych, laboratorium aktywnie współpracuje z Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które zapewnia wsparcie zarówno w zakresie analizy statystycznej wyników jak i analizy bioinformatycznej, wymagającej jednoczesnego wykorzystania grup serwerów o odpowiedniej mocy obliczeniowej.

  Laboratorium Biomarkerów Chorób Cywilizacyjnych prowadzi badania w zakresie poszukiwania białkowych (proteomika) i drobnocząsteczkowych (metabolomika) biomarkerów przy wykorzystaniu spektrometrii mas. Laboratorium wyposażone jest w trzy spektrometry masowe połączone z chromatografami cieczowymi. Są to następujące tandemowe analizatory masy: QTOF, QqQ oraz Orbitrap. QTOF i orbitrap wykorzystywane są do poszukiwania nowych biomarkerów metodami tzw. metabolicznego lub proteomicznego odcisku palca. Ponadto analizator typu QqQ pozwala na dokładne określenie stężenia wybranych białek czy metabolitów. Materiał biologiczny dotychczas wykorzystywany w badaniach to krew, mocz, płyn owodniowy, płyn komorowy, ciało szkliste, ekstrakty tkankowe czy też komórki z hodowli.

  Wielkoskalowy charakter badań proteomicznych czy metabolomicznych powoduje generowanie dużej ilości danych, których opracowywanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. Laboratorium posiada programy do opracowywania i analizy danych uzyskiwanych w badaniach proteomicznych i metabolomicznych oraz do wieloczynnikowej analizy statystycznej.

  Pracownia badania wysiłku fizycznego wyposażona jest w zestaw do wykonywania prób wysiłkowych, w skład którego wchodzi bieżnia medyczna, cykloergometr, EKG oraz ergospirometr. Pracownia wyposażona jest również w sprzęt do wykonywania biopsji mięśni szkieletowych oraz tkanki tłuszczowej podskórnej. W ramach prowadzonych projektów badany jest wpływ wysiłku fizycznego na prewencję i leczenie cukrzycy typu 2 i otyłości oraz procesy molekularne zachodzące w tkance mięśniowej pod wpływem regularnej aktywności fizycznej. Dodatkowo prowadzone są badania dotyczące mobilizacji komórek macierzystych, regulatorów procesów metabolicznych oraz mediatorów stanu zapalnego podczas wysiłku fizycznego.

  Powrót