Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Patenty i licencje.