• Patenty i licencje

  Biomarker boreliozowego zapalenia stawów  Opis patentu

  Borelioza (choroba z Lyme, krętkowicą kleszczowa) jest chorobą zakaźną, będącą wynikiem infekcji wywołanej przez bakterię Borrelia burgdorferi przenoszonej w wyniku ugryzienia przez zainfekowanego kleszcza. W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zachorowań na boreliozę u ludzi.

  Choroba charakteryzuje się zróżnicowanym przebiegiem i wysokim ryzykiem poważnych powikłań. Wczesne stadium choroby przebiega często bezobjawowo, aż do czasu gdy choroba osiągnie bardzo zaawansowane stadia kliniczne, takie jak boreliozowe zapalenie stawów (Lymer arthritis) czy neuroborelioza. Podobieństwo objawów klinicznych pomiędzy boreliozą i innymi niespokrewnionymi chorobami, jak i zmienność tych objawów sprawiają, że postawienie rozpoznania klinicznego jest trudne.

  Obecnie diagnostyka boreliozy oparta jest na oznaczeniach immunologicznych wykrywających obecność we krwi przeciwciał przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi (zazwyczaj techniką ELISA a potwierdzane później techniką western blott). Jednak tego rodzaju testu charakteryzują się niewystarczającą czułością i swoistością.

  Istnieje konieczność opracowania szybkiej dokładniej i precyzyjnej metody identyfikacji pacjentów zakażonych bakterią Borelia burgdorferi, jak również możliwości różnicowania powikłań choroby od jednostek chorobowych o podobnych symptomach klinicznych, tj. reumatoidalnego zaplaneia stawów czy odkleszczowego zapalenia mózgu.

   

  Przedmiotem wynalazku jest:

  • biomarker, będący pochodną lizofosfatydyloetanoloaminy wraz z protokołem oznaczeń,
  • sposób różnicowego diagnozowania pacjentów z boreliozowym zapalenia stawów względem reumatoidalnego zapalenia stawów,
  • sposób różnicowego diagnozowania pacjentów z neuroboreliozą względem odkleszczoewgo zapalenia mózgu.

  Zasada działania opiera się na oznaczeniu ilościowym - lizofosfatydyloetanoloaminy, egzogennego związku fosfolipidowego charakterystycznego dla bakterii metodą spektrometrii masowej sprzężonej z chromatografią cieczową

  Zastosowanie

  Wynalazek dostarcza możliwość:

  -  zastosowania lizofosfolipidu zawierającego specyficzny kwas  jako biomarkera Lyme arthritis,

  - zastoswania lizofosfolipidu zawierającego specyficzny kwas do różnicowego diagnozowania Lyme arthritis.  

  Ochrona prawna:

  Zgłoszenie patentowe: P.426138

  Zgłoszenie międzynarodowe: PCT/PL2019/000047

  Dział gospodarki

  Medycyna

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: btt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót