• Patenty i licencje

  Biomarker boreliozowego zapalenia stawów  Opis patentu

  Wynalazek dotyczy wykorzystania lizofosfolipidu zawierającego specyficzny kwas jako biomarkera boreliozowego zapalenia stawów. Boreliozowe zapalenie stawów (Lyme arthritis) jest późną fazą choroby odkleszczowej powszechnie znanej pod nazwą boreliozy. Obecnie diagnoza boreliozy oparta jest o testy immunologiczne na obecność przeciwciał przeciwko Borrelii Burgdorferi wykonywane techniką ELISA i potwierdzane analizami western blott. Metoda ta okazała się być niewystarczającą z uwagi na fakt, iż odnotyowywane były przypadki zachorowań mimo negatywnych wyników testów na przeciwciała. W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących oceny zmian w profilu fosfolipidowym (dane nieopublikowane) nieoczekiwanie stwierdziliśmy kilkunastokrotnie większe stężenie lizofosfolipidu zawierającego specyficzny kwas w osoczu pacjentów z borelizowym zapaleniem stawów względem osób zdrowych. Obecność lizofosfolipidu została również stwierdzona w osoczu pacjentów z reaumatoidalnym zapaleniem stawów , aczkolwiek zawartość tego związku nie różniła się statystycznie od zawartości u osób zdrowych.            

  Zastosowanie

  Wynalazek dostarcza możliwość:

  -  zastosowania lizofosfolipidu zawierającego specyficzny kwas  jako biomarkera Lyme arthritis,

  - zastoswania lizofosfolipidu zawierającego specyficzny kwas do różnicowego diagnozowania Lyme arthritis.  

  Ochrona prawna:

  Zgłoszenie patentowe: P.426138

  Dział gospodarki

  Medycyna

  Dane teleadresowe

  Biuro Transferu Technologii

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok


  prawe skrzydło Pałacu Branickich

  pietro I, pokój 99

   

  E-mail: btt@umb.edu.pl

  Tel./faks: (85) 686 5122

  Powrót