Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od Adepta do Lidera.