Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktoranci UMB.
 • Ostatnia zmiana 05.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Doktoranci UMB

  Szkolenia w ramach ONBORADINGU skierowane są m.in. do doktorantów i doktorantek Szkoły Doktorskiej UMB. Szkolenia będą miały formę zdalną (e-learning asynchroniczny) i zostaną udostępnione na platformie edukacyjnej Blackboard.  

  Szkolenia z onboardingu obejmą:  podstawy przygotowywania i realizacji zajęć dydaktycznych, prawo autorskie ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość oraz tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, przegląd nowoczesnych metod dydaktycznych, podstawy metody e-learningu, zastosowanie metodyki e-learningu na uczelnianej platformie edukacyjnej, wprowadzenie do systemów informatycznych związanych z dydaktyką na Uczelni, zagadnienie zielonej transformacji w pracy nauczyciela akademickiego. 

  Udział w szkoleniach został przewidziany dla wszystkich doktorantów/ek 1 roku oraz dla min. 12 os. z 2,3 i 4 roku w jednym roku akademickim.  Dostęp do szkoleń został zaplanowany na październik 2025r.  

  szkolenia dydaktyczne szkolenia cyfrowe szkolenia z zielonej transformacji

   rekrutacja dokumenty do pobrania