Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Centrum Doskonałości Naukowej DIOSCURI.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Centrum Doskonałości Naukowej DIOSCURI

  Informujemy, że trwa obecnie nabór zgłoszeń skierowany do polskich instytucji naukowych, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej DIOSCURI w ramach swojej struktury. W tym roku w naborze uwzględniono obszar nauk o życiu (wykaz dyscyplin naukowych uwzględnionych w konkursie znajduje się w przesłanym w załączeniu formularzu rejestracyjnym). Nabór zgłoszeń potrwa do 5 listopada br. Wysokość środków w ramach konkursu na działalność Centrum Doskonałości Naukowej: 300 000,00 EUR rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum przez okres 5 lat (z możliwością przedłużenia finansowania na kolejne 5 lat). Konkurs zakłada współpracę międzynarodową z naukowcami niemieckimi. 

   

  Program powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka, a jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości naukowej DIOSCURI, m.in. w Polsce. Program ma umożliwić wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Docelowo ma powstać 10 centrów w Polsce (w ramach konkursu piolotażowego z ubiegłego roku powstały w Polsce trzy takie centra). Centra będą współpracować z niemieckim partnerem (naukowcem pracującym w niemieckiej instytucji naukowej) w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską a Niemcami.

   

  W chwili obecnej trwa nabór zgłoszeń od polskich uczelni. Na podstawie zgłoszeń, zostanie ogłoszony w grudniu 2018 r. konkurs. Zostanie rozstrzygnięty w 2019 r. Na tym etapie wystarczające jest przesłanie do Narodowego Centrum Nauki formularza rejestracyjnego (w dość uproszczonej formie - znacznie prostszej niż wnioski o dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej).

   

  Działania, które mogą być sfinansowane:

  1. Wynagrodzenia kierownika Centrum DIOSCURI (laureata konkursu DIOSCURI_ - w wysokości 100 000,00 EUR rocznie. 

  2. Wynagrodzenia członków zespołu naukowego Centrum DIOSCURI oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN).

  3. Koszty działalności naukowej Centrum DIOSCURI (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.).

  4. Koszty współpracy z niemieckim Mentorem / Jednostką Mentorską.

  5. W ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury. 

  Link do informacji na temat przyjmowania formularzy rejestracyjnych.

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP