Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fulbright Specialist Program - współpraca polsko-amerykańska.
 • Ostatnia zmiana 23.10.2018 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Fulbright Specialist Program - współpraca polsko-amerykańska

  Informujemy, że został uruchomiony nabór wniosków do programu Fulbright Specialist Program w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Przedmiotem programu jest goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe, w przypadku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest to dziedzina: zdrowie publiczne / globalne (poniżej uszczegółowienie)*. Termin przesyłania wniosków: 14 listopada 2018 r. 

   

  W ramach programu instytucje goszczące opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

   

  Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia między innymi w wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej / pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i / lub projektów badawczych.

   

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 8 tygodni od zakończenia naboru wniosków zgłoszeniowych. 

  Czas trwania stypendium to 14-42 dni kalendarzowych.

  Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów związanych z pobytem specjalisty: zakwaterowania, wyżywienia, podróży krajowych. 

   

  Służymy pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktowaniem się i uzyskiwaniem niezbędnych informacji związanych z konkursem. 

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, m.in. w zakresie wymaganych dokumentów, uprzejmie prosimy o kontakt z dr Tomaszem Maliszewskim.

  tel. 85 686 52 21
  e-mail: tomasz.maliszewski[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT NA STRONĘ DPP