Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • 21.09.2023 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  23-06-2022

   

  Uwaga!

  Konkurs na 2 stanowiska student-stypendysta do zadania WP3.1 oraz WP3.2 w projekcie, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki, pn. „Elektrokatalizatory węglowe z defektami strukturalnymi: otrzymywanie, charakterystyka i badanie zależności struktura-aktywność katalityczna” w ramach konkursu OPUS 18 (UMO-2019/35/B/ST5/00572)

  Nazwa jednostki: Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marta E. Płońska- Brzezińska

  Typ konkursu NCN: OPUS 18

  Nr projektu: 2019/35/B/ST5/00572

  Nazwa stanowiska: student – stypendysta

  Wymagania od Kandydata:

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. są studentami studiów: pierwszego stopnia (III rok), drugiego stopnia (I rok) lub jednolitych studiów magisterskich (III lub IV rok) realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku Farmacja, Chemia i kierunków pokrewnych;
  2. mają niezbędne umiejętności w zakresie chemii organicznej, chemii fizycznej i/lub chemii materiałów, umiejętności z zakresu badania właściwości elektrochemicznych będą dodatkowo brane pod uwagę;
  3. posiadają umiejętność pracy w zespole oraz silną motywację do pracy badawczej;
  4. posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

  Termin składania ofert:

  Forma składania ofert: na adres e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl

  Szczegóły o konkursach:

  1. Konkurs na stanowisko student-stypendysta do zadania WP3.1
  2. Konkurs na stanowisko student-stypendysta do zadania WP3.2