Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Basic.
 • Ostatnia zmiana 27.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Basic

  W ramach ścieżki BASIC oferujemy Państwu możliwość udziału w szkoleniach z zakresu metodyki nauczania, metodyki zdalnego nauczania, wykorzystania tematyki zielonej transformacji w bieżącej pracy. Ścieżka obejmuje cykl 5 szkoleń realizowanych  w formie stacjonarnej, online oraz w formie e-learningu asynchronicznego.   

  Uczestnicy/czki Zadania 2. Ścieżka wsparcia BASIC:

  • kadra akademicka prowadząca dydaktykę, zatrudniona od co najmniej 2 lat na UMB, w tym osoby zatrudnione okresowo na czas realizacji zajeć dydaktycznych 

  szkolenia dydaktyczne szkolenia cyfrowe szkolenia z zielonej transformacji

   rekrutacja dokumenty do pobrania

  POWRÓT