Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenie w zakresie wprowadzenia do systemów informatycznych związanych z dydaktyką na uczelni: system dziekanatowy, zintegrowanego, systemów bibliotecznych.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Szkolenie w zakresie wprowadzenia do systemów informatycznych związanych z dydaktyką na uczelni: system dziekanatowy, zintegrowanego, systemów bibliotecznych

  Liczba godzin szkolenia: 2

  Termin udostępnienia szkolenia: październik 2025r.   

  Każdy/a uczestnik/czka łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, opcjonalnie słuchawki. Pozostałe informacje związane ze szczegółowym zakresem szkolenia, zasadami rekrutacji oraz warunkami udziału w szkoleniu zostaną określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  POWRÓT