Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • Ostatnia zmiana 21.08.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  UWAGA! Rekrutacja dodatkowa na szkolenie dla Kadry Dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich

   

  ZAPROSZENIE

  do udziału w czwartej edycji szkolenia pn.

  SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH

   

  24 sierpnia

  rusza rekrutacja dodatkowa

   

  do udziału w czwartej edycji szkolenia pn. „Szkoła tutorów akademickich”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia będą:

  • poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu;
  • nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study);
  • wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych;
  • poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej;
  • zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji.

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników.

  Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  i obejmie 64 godzin lekcyjnych.

   

  Termin realizacji szkolenia: 14-24.09.2020

  (8 dni po 8h dyd.)

   

  W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie pracownicy posiadający co najmniej stopień doktora.

  Liczba miejsc ograniczona – 5.

   

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

  • zatrudnienie na UMB na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania przez okres nie krótszy niż planowany okres szkolenia powiększony o jeden pełen semestr zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem kompetencji nabytych przeze mnie w trakcie szkolenia, (§4, pkt I, ust. 3, 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie).
  • Wykorzystanie nabytych kompetencji podczas sprawowania kierownictwa/opieki w realizacji prac licencjackich/magisterskich studentów na Wydziale Farmaceutycznym i/lub Wydziale Nauk o Zdrowiu i dostosowanie programów kształcenia (poprzez zmiany w sylabusach przedmiotów) uwzględniając kompetencje nabyte podczas szkolenia (§5, pkt II, ust. 1, ppkt 1) Regulaminu uczestnictwa w Projekcie).

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń pod warunkiem spełnienia kryteriów obligatoryjnych.

   

  Skan wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz oświadczenia należy przesłać na adres zpu1@umb.edu.pl do dnia 04.09.2020, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77).

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  (UWAGA! Dokumenty nie są edytowalne z poziomu przeglądarki internetowej. Aby je wyedytować, należy je zapisać na komputerze)

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj.

   

  Dokumenty projektowe: