Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii.