Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dydaktyka.
  • Ostatnia zmiana 27.09.2017 przez Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

    Dydaktyka

     

    • kształcenie studentów IV i VI roku wydziału lekarskiego i III roku oddziału stomatologii oraz szkolenie podyplomowe lekarzy w zakresie kardiologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej