Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 25.04.2018 przez Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  Nauka

   

   

  Tematyka naukowo-badawcza

   

  • Rola przeciwciał TSI i TBAb (Thyretain) w patogenezie wybranych endokrynopatii.
  • Rola wybranych polimorfizmów geny FoxP3 i RORγt oraz limfocytów Bregs, Tregs i Th17 w rozwoju autoimmunizacyjnych chorób tarczycy u dzieci.
  • Identyfikacja transportera Zn typ 8 (ZnT8) receptorów dla ghreliny i obestatyny w tkance tarczycy pacjentów z chorobami immunologicznymi i nieimunologicznymi gruczołu tarczowego..
  • Rola polimorfizmu genów dla preproghreliny w patogenezie otyłości u dzieci w tym otyłości towarzyszącej chorobom tarczycy.
  • Rola apoptozy w wybranych endokrynopatiach u dzieci.
  • Analiza wybranych cytokin w komórkach pęcherzykowych tarczycy z zastosowaniem hodowli komórkowych w schorzeniach autoimmunizacyjnych tarczycy wieku rozwojowego.
  • Ocena masy lewej komory serca i funkcji skurczowo-rozkurczowej u pacjentów z somatotropinową niedoczynnością tarczycy oraz pierwotnym niedoborem IGF-1 przed i po leczeniu hormonem wzrostu i/lub Increlexem (rekombinowanym IGF-1).
  • Znaczenie peptydów natiuretycznych w diagnostyce omdleń u dzieci i młodzieży.
  • Immunogenetyczne patomechanizmy zachorowania na cukrzycę typu 1.
  • Predyspozycja genetyczna do nadwagi i otyłości u dzieci.
  • Otyłość u dzieci z cukrzycą typu 1.
  • Wczesne markery procesu miażdżycowego u dzieci z cukrzycą typu 1 oraz otyłością.

   

      Stosowane techniki badawcze

   

  • Ultrasonograficzna ocena grubości ściany tętnicy szyjnej wspólnej (intima media thickness -IMT) i dysfunkcji śródbłonka u dzieci i młodzieży

  • Echokardiograficzna ocena masy lewej komory serca

  • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, liniowe i nieliniowe techniki badania sygnału EKG (analiza HRV, LP), próba wysiłkowa i tilt test

  • W ramach współpracy z wiodącymi ośrodkami endokrynologii, diabetologii i biologii molekularnej w kraju i za granicą (Londyn, Leyden, Paryż, Barcelona, Meinz, Ohio) oraz z naszej uczelni: cytometria przepływowa, immunofluorescencja, Western-Blot, HPLC, ELISA, real-time PCR, hodowle komórkowe.
  • Ultrasonografia tarczycy z elastografią (ocena zmian guzkowych tarczycy)