Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Zaproszenie na szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu - Szkoła tutorów akademickich

   

  ZAPROSZENIE

   

  do udziału w pierwszej edycji szkolenia pn.

   

  SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH

   

  Już 27 czerwca rusza rekrutacja do udziału w  pierwszej edycji szkolenia pn. „Szkoła tutorów akademickich”.

   

  Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie tutorów oraz promotorów do efektywnej pracy indywidualnej ze studentami oraz uzyskanie uprawnień do wypracowywania oraz wdrożenia systemowego tutoringu nauczycieli akademickich. Efektem edukacyjnym ukończonego szkolenia będą:

  • poznanie założeń edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu;
  • nauka korzystania z narzędzi tutoringu akademickiego (esej tutorski, case study);
  • wykorzystanie narzędzi coachingu jak i elementów tutorskich do budowania motywacji oraz realizacji indywidualnych projektów edukacyjnych;
  • poznanie jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy tutorskiej;
  • zaznajomienie się z procesem wdrażania tutoringu w instytucji.

   

  Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji tutorskich uczestników.

   

  Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  i obejmie 64 godzin lekcyjnych. Wstępne terminy realizacji szkolenia: 5-18.07.2019.

   

  W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie pracownicy posiadający co najmniej stopień doktora.

   

  Liczba miejsc ograniczona – 12.

   

  Kwalifikacja do udziału w pierwszej edycji szkolenia odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów, a w przypadku takiej samej liczby punktów – według kolejności zgłoszeń.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 28.06.2019 do godziny 15:30, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik (zpu1@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77).

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Kryteria oceny na szkolenie do pobrania tutaj.

   

  Dokumenty projektowe:

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu