• Ostatnia zmiana 14.02.2019 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Pielęgniarstwo

   

   

  PIELĘGNIARSTWO -II ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH UZUP. ST. (rok. akadem. 2018/19)

   

  przedmiot : MEDYCYNA SĄDOWA

   

  Wykłady (10 godz.) – s.1.6 WNoZ

   

  – poniedziałki: 01.04, 08.04, 15.04., 06.05., 13.05.2019 godz. 9.00-10.30

   

   

  Seminaria (10 godz.) - s. 2.18 (ZMS) :

   

   

  Grupy

  Godz.

  Data

  I

  9.00-10.30

  Środy:

  03.04., 10.04., 17.04., 08.05., 15.05.

  II

  Czwartki:

  04.04., 11.04., 18.04., 09.05., 16.05.

   

   

   

   

   

   

  Tematy wykładów:

   

  1. Działy medycyny sądowej i ich krótka charakterystyka. (1 godz.)
  2. Rola biegłego w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym. (1 godz.)
  3. Tanatologia sądowo-lekarska. (1 godz.)
  4. Urazy zadane narzędziami twardymi, tępymi i tępokrawędzistymi. (1 godz.)
  5. Urazy zadane narzędziami ostrymi, tnącymi i kończystymi. Broń palna. (1 godz.)
  6. Medyczno-sądowe aspekty wypadków drogowych. (2 godz.)
  7. Dzieciobójstwo (2 godz.).
  8. Serohematologia sądowo-lekarska (1 godz.).

   

   

  Tematy seminariów:

  1. Przestępczość seksualna (2 godz.).
  2. Zespół dziecka krzywdzonego (2 godz.).
  3. Przemoc w społeczeństwie i przemoc domowa. Postępowanie z ofiarami przemocy (2 godz.).
  4. Błąd medyczny w aspekcie pracy pielęgniarki (2 godz.).
  5. Alkohologia sądowo-lekarska (1 godz.).
  6. Zaliczenie (1 godz.).

   

   

   

  PIELĘGNIARSTWO -II ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH UZUP. NST. (rok. akadem. 2018/19)

   

  przedmiot : MEDYCYNA SĄDOWA

   

  Wykłady (10 godz.)

   

  - niedziela - 03.03.2019 - godz. 8.00-11.45

  - sobota - 09.03.2019 - godz. 12.00-15.45

   

  Seminaria (10 godz.) - s. 3.14 WNoZ:

   

  - niedziele - 10.03 i 24.03.2019 - godz. 12.00-15.45

   

  Tematy wykładów:

   

  1. Działy medycyny sądowej i ich krótka charakterystyka. (1 godz.)
  2. Rola biegłego w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym. (1 godz.)
  3. Tanatologia sądowo-lekarska. (1 godz.)
  4. Urazy zadane narzędziami twardymi, tępymi i tępokrawędzistymi. (1 godz.)
  5. Urazy zadane narzędziami ostrymi, tnącymi i kończystymi. Broń palna. (1 godz.)
  6. Medyczno-sądowe aspekty wypadków drogowych. (2 godz.)
  7. Dzieciobójstwo (2 godz.).
  8. Serohematologia sądowo-lekarska (1 godz.).

   

  Tematy seminariów:

  1. Przestępczość seksualna (2 godz.).
  2. Zespół dziecka krzywdzonego (2 godz.).
  3. Przemoc w społeczeństwie i przemoc domowa. Postępowanie z ofiarami przemocy (2 godz.).
  4. Błąd medyczny w aspekcie pracy pielęgniarki (2 godz.).
  5. Alkohologia sądowo-lekarska (1 godz.).
  6. Zaliczenie (1 godz.).