• Ostatnia zmiana 13.05.2021 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Harmonogram zajęć

            

  III rok kierunek Lekarsko-Dentystyczny - rok akademicki 2021/22

   

   

   

   

  III rok kierunek Lekarski - rok akademicki 2020/21

   

  FAKULTET „Zagadki kryminalne – fakty, mity, kontrowersje”

   

  Fakultet będzie odbywał się w formie hybrydowej

  (zajęcia w dniu 17 maja 2021 roku odbędą się w formie tradycyjnej w sali wykładowej Collegium Pathologicum)  

   

   

   

  Temat

   

  Data

   

  1.

  Problem przestępczości w Polsce. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zabójstwa, pobicia, rozboje, zgwałcenia, pedofilia itp.)

  Kryminalistyka. Współczesne metody kryminalistyczne.

  Techniki kryminalistyczne w teorii i praktyce czyli CSI po polsku.

  12.04

  (online)

   

  2.

  Ślady kryminalistyczne, ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie, zajęcia z możliwością praktycznego ujawnienia i zabezpieczenia śladu kryminalistycznego.

  Ślady krwi w praktyce śledczej. Rola mikrośladów w procesie śledczym i typowaniu uczestników zdarzenia.

  19.04

  (online)

  3.

  Jaką informację niesie DNA zabezpieczone na miejscach zbrodni, czyli o pewnych dowodach i pewnych trudnościach w ich interpretacji i zabezpieczaniu.

  Jak współczesna toksykologia sądowa pozwala na ocenę zachowania ofiary i sprawcy?

  26.04

  (online)

  4.

  Odpowiedź na siedem złotych pytań śledztwa: kto? co? gdzie? za pomocą czego? dlaczego? w jaki sposób? kiedy?.

  Waga zebranych w śledztwie dowodów dla uzyskania skazania sprawcy w procesie karnym.

  Oskarżenie i obrona. Zainscenizowanie procesu sądowego.

  17.05

  stacjonarnie !!!

  5.

  Kim jest ofiara? Metody śledcze pozwalające na ustalenie ofiary przestępstwa.

  Rola profilera, medyka sądowego, technika kryminalistyki oraz czynności na miejsca zdarzenia.

  Co więcej wiemy o ofierze? Analiza bilingów, danych komputerowych, świadkowie.

  Czy znamy sprawcę? Metody śledcze pozwalające na typowania sprawcy czynu zbrodniczego.

  Badania daktyloskopijne, traseologiczne, mechanoskopowe, fonoskopowe, osmologiczne, fizykochemiczne w tym ślady broni palnej oraz typowanie psychologiczne sprawcy.

  24.05

  (online)