• Ostatnia zmiana 16.02.2018 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Ratownictwo Medyczne

   

   

  RATOWNICTWO MEDYCZNE STACJONARNE – LICENCJAT III rok

  (rok akadem. 2017/18)

   

   

  Przedmiot: MEDYCYNA SĄDOWA

   

   

  Godz.

  Data

  Wykłady

  14.50-17.20

   

  9.04., 16.04., 23.04.

   

  Seminaria

  14.50-17.20

   

  7.05., 14.05., 21.05.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wykłady:

  1. Charakterystyka medycyny sądowej jako dyscypliny nauki. Medycyna komunikacyjna.
  2. Tanatologia sądowo-lekarska. Procedury pobierania materiału do badań. Zasady postępowania na miejscu zdarzenia, oględziny zwłok oraz zabezpieczanie dowodów materialnych i biologicznych.
  3. Podstawy prawne czynności biegłych lekarzy. Podstawy odpowiedzialności karnej. Zgoda pacjenta na czynności medyczne. Błąd medyczny.

   

  Seminaria:

  1. Niektóre rodzaje śmierci gwałtownej (utonięcia, uduszenia gwałtowne, śmierć z oziębienia, zatrucie tlenkiem węgla, rażenie prądem). Zespół dziecka krzywdzonego. Dzieciobójstwo.
  2. Klasyfikacja obrażeń ciała. Obrażenia zadane narzędziami twardymi, tępymi, tępo-krawędzistymi, ostrymi, tnącymi, kończystymi, postrzały.
  3. Kryminogenna funkcja alkoholu etylowego. Fazy intoksykacji alkoholowej, objawy, możliwości pomyłek diagnostycznych. Prawne aspekty stanu nietrzeźwości. Środki odurzające i substancje psychotropowe.