• Ostatnia zmiana 01.10.2021 przez Zakład Medycyny Sądowej

  Ratownictwo Medyczne

   

   

   

  Wykłady:

   

  1. Charakterystyka medycyny sądowej jako dyscypliny nauki. Podstawy prawne czynności biegłych lekarzy. Podstawy odpowiedzialności karnej.
  2. Tanatologia sądowo-lekarska.
  3. Sekcja zwłok i procedury pobierania materiału do badań.
  4. Zasady postępowania na miejscu zdarzenia, oględziny zwłok oraz zabezpieczanie dowodów materialnych i biologicznych. Wypadki drogowe.
  5. Błąd medyczny.

   

  Seminaria:

   

  1. Niektóre rodzaje śmierci gwałtownej.
  2. Klasyfikacja obrażeń ciała. Obrażenia zadane narzędziami twardymi, tępymi, tępokrawędzistymi. Obrażenia zadane narzędziami ostrymi, tnącymi, kończystymi.
  3. Dzieciobójstwo. Postrzały.
  4. Kryminogenna funkcja alkoholu etylowego. Fazy intoksykacji alkoholowej, objawy, możliwości pomyłek diagnostycznych. Prawne aspekty stanu nietrzeźwości. Środki odurzające i substancje psychotropowe.
  5. Serohematologia sądowo - lekarska (wybrane zagadnienia). Badania w sprawach spornego ojcostwa. Badanie śladów biologicznych: zabezpieczanie śladów biologicznych, badanie plam krwi, plam nasienia, tkanek ludzkich.

   

  Podręczniki:

   

  1. Medycyna sądowa. pod redakcją G. Teresiński, tom 1 i 2 (wybrane zagadnienia) Wyd. 1 PZWL, Warszawa 2019 i 2020 
  2. Medycyna sądowa. Vincent J. DiMaio, Dominik DIMaio. Wyd. 1 pod redakcją Świątek B. i Przybylski Z. Urban & Partner, Wrocław 2003
  3. Ekspertyza sądowa, zagadnienia wybrane. pod redakcją Kała M., Wilk D., Wójcikeiwocz J. Biblioteka Sądowa Wyd. 3. Wolters Kluwer, Warszawa 2017