• 14.03.2019 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Kursy

  KURSY DOSKONALĄCE  

   

  „Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie i interpretacja wyników" 

   

         Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

         Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

          tel. (85) 831-87-12          

   

   

  „Płyny z jam ciała - badanie i interpretacja wyników”

   

          Kierownik kursu: Prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

          Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

          tel. (85) 831-87-12