• 11.10.2019 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Specjalizacja

   

  Dla diagnostów laboratoryjnych 

   

   

   

  SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE: LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

  DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

   

  - KURS SPECJALIZACYJNY w ramach III modułu: Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin pt.:

  PODSTAWY ANALITYKI OGÓLNEJ I PARAZYTOLOGII”

  TERMIN: 29-31.05.2019 r. (3 dni, 24 godzin)

  KIEROWNIK KURSU: prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

  LOKALIZACJA KURSU: Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (ZLDK) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

  KONTAKT: tel./fax (85) 831-85-84

  CENA KURSU: 600 zł

  ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL: zldk@umb.edu.pl lub joanna.kaminska@umb.edu.pl (nabór w trybie ciągłym)

   

   

  - STAŻ KIERUNKOWY w ramach III modułu: Badanie płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin:

  STAŻ W PRACOWNI ANALITYKI OGÓLNEJ I PARAZYTOLOGII

  Osoby zainteresowane odbywaniem stażu w ZLDK powinny zgłosić się do Zakładu (dr n. med. Joanna Kamińska, Pracownia Analityki Ogólnej, tel. 85 831 8712
  lub dr n. med. Jolanta Czyżewska, Pracownia Parazytologii, tel. 85 831 8715) w celu ustalenia terminu odbywania stażu i szczegółów z nim związanych.
  Staż obejmuje 120 godzin, 15 dni.

   

  SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE: LABORATORYJNEJ PARAZYTOLOGII MEDYCZNEJ

  DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

   

  - STAŻ KIERUNKOWY w zakresie analityki klinicznej

  Osoby zainteresowane odbywaniem stażu w ZLDK powinny zgłosić się do Zakładu (dr n. med. Jolanta Czyżewska, Pracownia Parazytologii, tel. 85 831 8715
  lub dr n. med. Joanna Kamińska, Pracownia Analityki Ogólnej, tel. 85 831 8712) w celu ustalenia terminu odbywania stażu i szczegółów z nim związanych.

   

   

  SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE: MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ

  DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

   

  - KURS SPECJALIZACYJNY:

  „ETIOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY I DIAGNOSTYKA ZARAŻEŃ PASOŻYTNICZYCH

  TERMIN:  25-27 listopad 2019 r. (3 dni, 24 godzin)

  KIEROWNIK KURSU: prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

  LOKALIZACJA KURSU: Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej (ZLDK) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

  KONTAKT: tel./fax (85) 831-85-84

  CENA KURSU: 500 

  ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES E-MAIL: zldk@umb.edu.pl (nabór w trybie ciągłym)

   

  - STAŻ KIERUNKOWY w zakresie parazytologii

  Osoby zainteresowane odbywaniem stażu w ZLDK powinny zgłosić się do Zakładu (dr n. med. Jolanta Czyżewska, Pracownia Parazytologii, tel. 85 831 8715
  lub dr n. med. Joanna Kamińska, Pracownia Analityki Ogólnej, tel. 85 831 8712) w celu ustalenia terminu odbywania stażu i szczegółów z nim związanych.

   

  SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE: CHOROBY ZAKAŹNE

  DLA LEKARZY

  - STAŻ KIERUNKOWY w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

  Osoby zainteresowane odbywaniem stażu w ZLDK powinny zgłosić się do Zakładu (dr n. med. Jolanta Czyżewska, Pracownia Parazytologii, tel. 85 831 8715
  lub dr n. med. Joanna Kamińska, Pracownia Analityki Ogólnej, tel. 85 831 8712) w celu ustalenia terminu odbywania stażu i szczegółów z nim związanych.
  Staż obejmuje 10 dni.