• 07.08.2018 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  O Zakładzie

  Kierownik:

  Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  e-mail: matowic@umb.edu.pl

  Dane kontaktowe:

  ul. Waszyngtona 15A
  15-269 Białystok
  tel./fax: 85 831 8584
  e-mail: zldk@umb.edu.pl