• 14.03.2019 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Nauka/SKN

   

  Działalność naukowa:

   

  • ocena trombocytopoezy, parametrów morfologicznych płytek krwi, własności fagocytarnych i bakteriobójczych, aktywacji i reaktywności płytek krwi w chorobach układu krążenia, nowotworowych, pasożytniczych, cukrzycy
  • ocena stężenia cząstek adhezyjnych SICAM-1, SVCAM-1, i sE-selektyny oraz IL-6 i CRP u chorych na raka jelita grubego
  • ocena niektórych markerów proliferacji komórkowej Ki-67, PCNA i MCM2 u chorych na raka żołądka

   

   

  Stosowane techniki badawcze:

   

  • cytometria przepływowa
  • metoda immunoenzymologiczna EIA (ELISA)
  • metoda immunofluorescencyjna
  • badania cytochemiczne i cytoenzymatyczne

   

  Publikacje

   

  •  Koper O., Kamińska J., Sawicki K., Reszeć J., Rutkowski, M. Jadeszko, Mariak Z., Dymicka-Piekarska V., Kemona H.: Cerebrospinal fluid and serum IL-8, CCL2, and ICAM-1 concentrations in astrocytic brain tumor patients. Irish Journal of Medical Science, 2018 : 187, 3, s. 767-775
  •  Koper O., Kamińska J., Grygorczuk S., Zajkowska J., Kemona H. CXCL9 concentrations in cerebrospinal fluid and serum of patients with tick-borne encephalitis.
    Archives of Medical Science 2018 : 14, 2, s. 313-320
  • Koper O., Kamińska J, Sawicki K, Kemona H.: CXCL9, CXCL10, CXCL11, and their receptor (CXCR3) in neuroinflammation and neurodegeneration.
   Advances in Clinical and Experimental Medicine 2018 : 27, 6, s. 849-856
  • Kamińska J., Koper O., Sawicki K., Bojanowska A, Kubiszewska I, Grygorczuk S., Matowicka-Karna J., Kemona H.: Kleszczowe zapalenie mózgu - badanie ogólne i cytodiagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego. Laboratorium Medyczne: 2018, 1, s. 45-51
  • Korniluk [S.D.] A., Koper O. , Kemona H., Dymicka-Piekarska V.  From inflammation to cancer. Irish Journal of Medical Science 2017 : 186, 1, s. 57-62
  • Korniluk [S.D.] A., Kamińska J.,  Kiszło P.Kemona H., Dymicka-Piekarska V.
   : Lectin adhesion proteins (P-, L- and E-selectins) as biomarkers in colorectal cancer. Biomarkers. 2017 : 22, 7, s. 629-634
  • Kamińska J., Koper O., Piechal K., Kemona H.: Stwardnienie rozsiane - etiopatogeneza i możliwości diagnostyczne. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2017 : 71, s. 551-563
  • Kamińska J., Koper O.M, Dymicka-Piekarska V., Motybel-Iwańczuk E., Ołdziej A., Kemona H.: Serum soluble CD40L concentration depending on the stage of multiple myeloma and its correlation with selected angiogenic cytokines. Pol Arch Med Wewn 2016, 126, 321-329.
  • Koper O.M, Kamińska J., Grygorczuk S., Zajkowska J., Kemona H.: CXCL9  concentrations in cerebrospinal fluid and serum of patients with tick-borne encephalitis. Archives of Medical Science 2016.
  • Korniluk A., Koper O., Kemona H., Dymicka-Piekarska V.: From inflammation to cancer. Ir J Med. Sci., 2016.
  • Lisowska A., Knapp M., Tycińska A., Motybel E., Kamiński K., Święcki P., Musiał W.J., Dymicka-Piekarska V.: Predictive value of Galectin-3 for the occurrence of coronary artery disease and prognosis after myocardial infarction and its association with carotid IMT values in these patients: A mid-term prospective cohort study. Atherosclerosis 2016, 246, 309-317.
  • Lisowska A., Siergiejko E., Tycińska A., Knapp Małgorzata, Kemona H., Musiał W.J., Dymicka-Piekarska V.: sVCAM-1 concentration and carotid IMT values in patients with acute myocardial infarction – Atherosclerotic markers of the presence, progress and prognosis. Advances in Medical Sciences, 2015,60,101-106.
  • Koper O.M., Kamińska J., Kemona H.,  Dymicka-PiekarskaV.: Application of the Bead-Based Technique in Neurodegeneration: A Literature Review.  Neurodegener Dis., 2015,
  • Skurska A., Dolinska E., Pietruska M., Pietruski J.K., Dymicka-Piekarska V., Kemona H., Arweiler N.B., Milewski R., Sculean A.: Effect of nonsurgical periodontal treatment in conjunction with either systemic administration of amoxicillin and metronidazole or additional photodynamic teraphy on the concentration of matrix metalloproteinases 8 and 9 in gingival crevicular fluid in patients with aggressive periodontitis. BMC Oral Health. 2015, 15, 63.
  • Czyżewska J., Alifier M., Gryko M., Kemona H., Kemona A.: IGFBP3 in patients with advanced stomach carcinoma. International Journal of New Technology and Research 2015, vol 1., 19-22.
  • Kamińska J., Koper O.M, Dymicka-Piekarska V., Motybel E., Kłoczko J., Kemona H.: Angiogenic cytokines : IL-6, sIL-6R, TNF-alpha, sVCAM-1 and PDGF-AB in multiple myeloma patients depending on the stage of the disease. Edorium Journal of Tumor Biology 2015, 2, 11-19.
  • Polińska B., Matowicka-Karna J., Kemona H.: Markery wczesnego stadium reumatoidalnego zapalenia stawów. Diagn. Lab. 2015, 51, 305-314.
  • Polińska B., Matowicka-Karna J., Kemona H.: Rola odczynu opadania krwinek czerwonych w diagnostyce różnych stanów klinicznych. Diagn. Lab. 2015, 51, 321-326.
  • Bartold M., Matowicka-Karna J.: Neopteryna jako marker stanów zapalnych. Diagn. Lab., 2015, 51, 153-156.
  • Kamińska J., Koper O., Mantur M., Matowicka-Karna J., Sawicka-Powierza J., Sokołowski J., Kostur A., Kulczyńska A., Kłoczko J., Kemona H.: Does thrombopoiesis in multiple myeloma patients depend on the stage of the disease? Advances in Medical Sciences 2014, 59, 166-171.
  • Korniluk A., Kemona H., Dymicka-Piekarska V.: Multifunctional CD40L: pro-and anti-neoplastic activity. Tumor Biol 2014, 13.08.
  • Matowicka-Karna J., Kemona H.: IgE antibodies in toxoplasmosis. Postępy Hig Med Dośw. 2014, 68, 597-602.
  • Dymicka-Piekarska V., Korniluk A., Gryko M., Siergiejko E., Kemona H.: Potential role of soluble CD40 ligand as inflammatory biomarker in colorectal cancer patients. International Journal of Biological Markers. 2014, 29, 261-267.           
  • Gryko M., Kiśluk J., Cepowicz D., Zińczuk J., Kamocki Z., Guzińska-Ustymowicz K., Pryczynicz A., Czyżewska J., Kemona A., Kędra B.:Expression of insulin-like growth factor receptor type 1 correlates with lymphatic metastases in human gastric cancer. Polish Journal of Pathology, 2014, 66, 55-60.
  • Niewiarowska K., Gryko M., Pryczynicz A., Famulski W., Czyżewska J., Kemona A., Lebelt A., Dymicka-Piekarska V., Jagodzińska D., Guzińska-Ustymowicz K.: The expression of apoptosis-related proteins in patients with ulcerative colitis. Progress in Health Sciences, 2014, 4, 75-82. 
  • Niewiarowska K., Pryczynicz A., Dymicka-Piekarska V., Gryko M., Cepowicz D., Famulski W., Kemona A., Guzińska-Ustymowicz.: Diagnostic significance of TIMP-1 level in serum and its immunohistochemical expression in colorectal cancer patients. Pol. J. Pathol. 2014, 63, 296-304.
  • Pryczynicz A., Dymicka-Piekarska V., Niewiarowska K., Gryko M., Niksa M., Hawryluk M., Kemona A., Famulski W.: Detection of PRL-3 protein in the preoperative serum of patients with colorectal cancer. Prog. Health Sci 2013, 3, 49-53.
  • Czyżewska J.: Risk factors in gastric cancer. Gastric Carcinoma - New Insights into Current Management. Ed. Daniela Lazar. Rijeka : In Tech, 2013, 55 – 73.
  • Pryczynicz A., Gryko M., Niewiarowska K., Dymicka-Piekarska V., Ustymowicz M., Hawryluk M., Cepowicz D., Borsuk A., Kemona A., Famulski W., Guzińska-Ustymowicz K.: Immunohistochemical Expression of MMP-7 protein and its serum level in colorectal cancer. Folia Histochemica Et Cytobiologica 2013, 51, 206-212.
  • Sidorkiewicz I, Mantur M.: Standardy badania płynów z jam ciała. Diagnosta Laboratoryjny 2013, 11, 15-17.
  • Bołkun Ł., Lemancewicz D., Sobolewski K., Mantur M., Semeniuk J., Kulczyńska A., Kłoczko J., Dzięcioł J.: The evaluation of angiogenesis and matrix metalloproteinase-2 secretion in bone marrow of multiple myeloma patients before and after the treatment. Advances in Medical Sciences. 2013, 58, 118-125.
  • Mantur M., Sidorkiewicz I.:Znaczenie badania cytologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce różnicowej neuroinfekcji - teraźniejszość i przyszłość. In Vitro Explorer - Przegląd Medycyny Laboratoryjnej, 2013, 14, 8-11.
  • Mantur M.: Badanie płynów ustrojowych w laboratoriach diagnostycznych. Diagnosta Laboratoryjny 2013, 32, 11-14.
  • Wasiluk A.,  Kemona H.,Mantur M., Polewko A., Ozimirski A., Milewski R.: Expression of P-selectin (CD 62P) on platelets after thrombin andADP in hypotrophic and healthy, full-term newborns. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013, 26, 1321-1324.
  • Dolińska E., Skurska A., Pietruska M., Dymicka-Piekarska V., Milewski R., Pietruski J., Kemona H.,Arweiler N., Sculean A.: The effect of nonsurgical periodontal therapy with additional systemic antimicrobials or photodynamic therapy on IL-8 level in GCF of chronic periodontitis patients. Health Med 2013, 7, 1793-1800.
  • Kamocki Z., Matowicka-Karna J., Gryko M., Zaręba K., Kędra B., Kemona H.:The effect of perioperative immunonutrition on the phagocytic activity of blood platelets in advanced gastric cancer patients. Clinical & Developmental Immunology 2013, 1-10.
  • Czyżewska J., Wasilewska K., Kamińska J., Koper O., Kemona H., Jakubowska I.: Ocena wpływu stężenia markerów stanu zapalnego : IL-6, CRP na występowanie albuminurii u chorych na cukrzycę typu 2.  Polski Merkuriusz lekarski 2012, 32, 98-102.  
  • Dymicka-Piekarska V., Guzińska-Ustymowicz K., Kukliński A., Kemona H.: Prognostic significance of adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) and VEGF in colorectal cancer patients. Thromb. Res 2012,129, 47-50. 
  • Wasiluk A., Mantur M., Kemona H., Milewski R.: Platelet expression of CD62P in hypotrophic newborns. Platelets 2012, 23, 161-165. 
  •  

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

   

   

  Studenckie Koło Naukowe działające przy
  Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

   

   

  Opiekunowie Koła

  dr n. med. Olga Martyna Koper-Lenkiewicz

  e-mail: o.koper@wp.pl

  dr n. med. Joanna Kamińska

  e-mail: joanna.kaminska@umb.edu.pl

   

  tel. (85) 746 85 84

   

  Przewodniczący

   

  Aleksandra Bojanowska

   

   

   

  Skład koła

   1. Aleksandra Bojanowska
   2. Anna Bożym
   3. Izabela Kubiszewska
   4. Zuzanna Posytek
   5. Justyna Jabłońska
   6. Łukasz Szymczak
   7. Anna Podgórzak
   8. Agata Świderska
   9. Diana Fiutowska
   10. Agnieszka Ruczaj
   11. Gabriela Bogojło
   12. Justyna Tomaszewska
   13. Aleksandra Denis
   14. Natalia Dobies

  Profil badań

  • Ocena stężeń chemokin, cytokin u pacjentów z chorobą nowotworową, chorobą sercowo-naczyniową, z chorobami tkanki łącznej w porównaniu do osób zdrowych. Wprowadzanie uzyskanych wyników do systemu operacyjnego Excel oraz wykonywanie obliczeń statystycznych w programie STATISTICA PL.
  • Badanie biochemiczne i mikroskopowe płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała uzupełnione o badanie metodą cytometrii przepływowej.
  • Zgłębienie tematyki laboratoryjnej diagnostyki zarażeń pasożytniczych.