• 23.04.2013 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Diagnostyka


  Działalność kliniczna:


  • diagnostyka laboratoryjna chorób układu moczowego
  • badania laboratoryjne płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych
  • diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych
  • diagnostyka immunoserologiczna