• Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Zakład Biochemii Farmaceutycznej

  Program nauczania

  Strona: 1 z 2

  BIOCHEMIA OGÓLNA I ŻYWNOŚCI – ROK I

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Biochemii Farmaceutycznej UMB
  2. Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Marzanna Cechowska- Pasko
  3. Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Prof. dr hab. Marzanna Cechowska- Pasko
  4. Wymiar godzinowy przedmiotu:

  • Semestr - II
  • Wykłady - 15
  • Ćwiczenia - 30
  • Ogółem - 45 ECTS – 3

  5. Forma zakończenia przedmiotu: Przedmiot kończy się sprawdzianem wiadomości w formie pisemnego egzaminu końcowego obejmującego wszystkie treści programu nauczania i wpisaniem oceny z egzaminu do indeksu.
  6. Cel nauczania:Biochemia jako nauka o życiu. Struktura komórki jako środowiska przemian metabolicznych. Studenci poznają podstawowe pojęcia stosowane w biochemii, przykład zastosowań biochemii w produktach żywności.
  7. Formy nauczania: Wykłady i ćwiczenia
  8. Program nauczania:

   

  WYKŁADY:

  1. Budowa i właściwości białek
  2. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe- budowa i pochodne
  3. Glikoliza i Cykl Krebsa
  4. Łańcuch oddechowy, wolne rodniki
  5. Integracja metabolizmu cukrów, tłuszczów i białek
  6. Powstawanie i rozpad ciał ketonowych
  7. Biosynteza i losy białek w komórce

   

  '