Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 13.10.2023 przez Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  Nauka

  Całkowity dorobek zespołu badawczego:

   

  Łączny Impact Factor = 1027; Łączna punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki = 16.709

   

  Wybrane publikacje naukowe:

   

  1. Implementation of the web-based calculator estimating odds ratio of severe COVID-19 for unvaccinated individuals in a country with high coronavirus-related death toll. Kwasniewski M, Korotko U, Chwialkowska K, Niemira M, (...) Grubczak K, Starosz A, Krzemiński TF, Bousqet J, Franchini G, Hadlock J, Kretowski A, Akdis M, Akdis CA, Sokolowska M, Eljaszewicz A, Flisiak R, Moniuszko M. Allergy. 2023 Jan;78(1):311-314.
  2. Immunological balance between Treg and Th17 lymphocytes as a key element of type 1 diabetes progression in children. Starosz A, Jamiołkowska-Sztabkowska M, Głowińska-Olszewska B, Moniuszko M, Bossowski A, Grubczak K. Front Immunol. 2022 Aug 24;13:958430.
  3. The promoting effect of neutrophil-derived BAFF molecule on the proliferation and life span of CAL-27 oral squamous carcinoma cells. Jablonska E, Iwaniuk A, Ratajczak-Wrona W, Grubczak K, Dziemianczyk-Pakiela D, Moniuszko M, Nowak K, Borys J, Garley M. Immunobiology. 2022 Sep;227(5):152247.
  4. The Phenotype of the Adipocytes Derived from Subcutaneous and Visceral ADMSCs Is Altered When They Originate from Morbidly Obese Women: Is There a Memory Effect? Mikłosz A, Łukaszuk B, Supruniuk E, Grubczak K, Starosz A, Kusaczuk M, Naumowicz M, Chabowski A. Cells. 2022 Apr 23;11(9):1435.
  5. Alterations in Stem Cell Populations in IGF-1 Deficient Pediatric Patients Subjected to Mecasermin (Increlex) Treatment. Kamil G, Karolina S, Aleksandra S, Filip B, Marta P, Artur B, Marcin M. Stem Cell Rev Rep. 2023 Feb;19(2):392-405.
  6. Circulating Hematopoietic (HSC) and Very-Small Embryonic like (VSEL) Stem Cells in Newly Diagnosed Childhood Diabetes type 1 - Novel Parameters of Beta Cell Destruction/Regeneration Balance and Possible Prognostic Factors of Future Disease Course. Jamiołkowska-Sztabkowska M, Grubczak K, Starosz A, Krętowska-Grunwald A, Krętowska M, Parfienowicz Z, Moniuszko M, Bossowski A, Głowińska-Olszewska B. Stem Cell Rev Rep. 2022 Jun;18(5):1657-1667.
  7. Common, low-frequency, rare, and ultra-rare coding variants contribute to COVID-19 severity. Fallerini C, Picchiotti N, Baldassarri M, (...) WES/WGS Working Group Within the HGI; GenOMICC Consortium; GEN-COVID Multicenter Study; Mari F, Renieri A, Furini S.  Hum Genet. 2022 Jan;141(1):147-173.
  8. Regulatory B Cells Involvement in Autoimmune Phenomena Occurring in Pediatric Graves' Disease Patients. Grubczak K, Starosz A, Stożek K, Bossowski F, Moniuszko M, Bossowski A.  Int J Mol Sci. 2021 Oct 10;22(20):10926.
  9. Differential Response of MDA-MB-231 and MCF-7 Breast Cancer Cells to In Vitro Inhibition with CTLA-4 and PD-1 through Cancer-Immune Cells Modified Interactions. Grubczak K, Kretowska-Grunwald A, Groth D, Poplawska I, Eljaszewicz A, Bolkun L, Starosz A, Holl JM, Mysliwiec M, Kruszewska J, Wojtukiewicz MZ, Moniuszko M*.Cells. 2021 Aug 10;10(8):2044.
  10. Effects of Pegylated Interferon Alpha and Ribavirin (pegIFN-α/RBV) Therapeutic Approach on Regulatory T Cells in HCV-Monoinfected and HCV/HIV-Coinfected Patients. Grubczak K*, Grzeszczuk A, Groth M, Hryniewicz A, Kretowska-Grunwald A, Flisiak R, Moniuszko M. Viruses. 2021 Jul 25;13(8):1448.
  11. Evaluating the Role of Circulating Dendritic Cells in Methimazole-Treated Pediatric Graves' Disease Patients. Starosz A, Stożek K, Moniuszko M, Grubczak K, Bossowski*. Genes (Basel). 2021 Jan 26;12(2):164.
  12. High CD163 expression on classical monocytes is associated with immune control of HBV infection in noncirrhotic patients. Parfieniuk-Kowerda A, Grubczak K, Eljaszewicz A, Świderska A, Maciaszek M, Panasiuk A, Jaroszewicz J, Flisiak R, and Moniuszko M. Mediators of Inflammation. 2020, 13 pp., Article ID 6364258.

   

  Wybrane projekty zewnętrze:

   

  1) "Badanie udziału fibroblastów oczodołowych w procesach zapalnych i remodelingu w przebiegu orbitopatii Gravesa." [Program Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 19]

  2) „Prezentacja na konferencjach międzynarodowych wyników badań nad nowymi sposobami modulowania odpowiedzi immunologicznej w chorobach o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym.” [Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Najlepsi z Najlepszych 4.0]

  3) "Opracowanie bazującego na komórkach macierzystych preparatu do zwiększania efektywności implantów i regeneracji ubytków kostnych." [Inkubator Innowacyjności 4.0.]

  4) "Ocena dynamicznych zmian profilu metabolomicznego u pacjentów z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych poddanych immunoterapii swoistej". [Grant naukowo-badawczy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA)]

  5) "Opracowanie innowacyjnego systemu transportu leków na bazie makrofagów i nanokapsułek do zastosowania w terapii nowotworów." [Inkubator Innowacyjności 2.0.]

  6) „Presentation at international scientific conferences on the results of research on new, innovative methods of treating lung, breast and bone marrow cancers.” [Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Najlepsi z Najlepszych 3.0]

   

  7) "Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo" (akronim iET). Program STRATEGMED przyznany przez NCBiR.

  8) "Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego" (akronim BIOOPA). Program STRATEGMED NCBiR.

  9) "Identyfikacja nowych immunologicznych biomarkerów progresji, powikłań i wrażliwości na leczenie ostrej białaczki szpikowej". Projekt dydaktyczno-badawczy z dotacji projakościowej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w Białymstoku.

  10) "Ocena wzajemnych zależności pomiędzy różnymi typami monocytów i makrofagów a komórkami nowotworowymi raka piersi". Projekt w ramach grantu na badania z firmy Bristol Myers Squibb.

  11) "Ocena wpływu bilastyny na parametry odpowiedzi immunologicznej zależne od limfocytów T i monocytów". Projekt w ramach grantu na badania z firmy Berlin-Chemie/Menarini.