Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć.
 • Ostatnia zmiana 02.10.2023 przez Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  Tematyka zajęć

  UWAGA!!!

  Wszyscy studenci są zobowiązani do stawienia się na zajęcia z Medycyny Regeneracyjnej w:

  • fartuchu ochronnym,
  • zmienionym obuwiu,
  • parze rękawiczek. 

   

  Ponadto studenci zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich w szatni studenckiej. 

  Niedostosowanie się do jednego z wyżej wymienionych punktów będzie skutkowało niedopuszczeniem do uczestniczenia w zajęciach oraz ich niezaliczeniem. 

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontakować się z dr hab. Kamilem Grubczakiem:

  e-mail: kamil.grubczak@umb.edu.pl

  godziny konsulatyjne: poniedziałek 13:30-15:00

   

  Ćwiczenia 1

  1. Zasady zaliczenia ćwiczeń i przedmiotu.

  2. Zasady BHP.

  3. Medycyna regeneracyjna - podstawowe pojęcia.

  4. Procesy regeneracji i gojenia się.

  5. Prowadzenie własnego doświadczenia - rozpoczęcie badań.

   

  Ćwiczenia 2

  1. Prowadzenie własnego doświadczenia - analiza danych.

  2. Acelularne matryce skórne.

   

  Ćwiczenie 3

  1. Nowotworowe komórki macierzyste.

  2. Prowadzenie własnego doświadczenia - prezentacja wyników.

  3. Zaliczenie ćwiczeń.