Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć 2023/2024.
  • Ostatnia zmiana 02.10.2023 przez Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

    Harmonogram zajęć 2023/2024

    Ćwiczenia - 5 godzin dydaktycznych