• Ostatnia zmiana 20.01.2018 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   2015

   ROK  2015

   • styczeń/maj  - III edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • styczeń/czerwiec - zajęcia w ramach II edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
   • styczeń/czerwiec - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka
   • styczeń/czerwiec -  Akcja z przedszkolem  Niepublicznym Puchatek pod hasłem „Kim chcę być w przyszłości”, ukazująca różne drogi rozwoju zawodowego i nauczająca szacunku dla każdego pracującego
   • styczeń/czerwiec - II edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
   • od stycznia - Akcja „Mam Dziadków, mam Wnuków”
   • styczeń - rozpropagowanie na UMB kampanii  „Pomagaj Ukrainie” organizowanej przez Koalicję organizacji akademickich i pozarządowych. Organizatorzy (Fundacja „Nasz Wybór”, Studenckie Biuro Wolontariatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, akademickie Stowarzyszenie „ProCollegio” i Fundacja Fundusz Pomocy Studentom we współpracy z Estońskim Centrum dla Uchodźców chcą pomóc wymuszonym przesiedleńcom w Ukrainie, w regionie sąsiadującym z obwodami Donieckim i Ługańskim.
   • 21 styczeń - udział w X Targach Edukacyjnych
   • styczeń/luty - Akcja „Ołówek dla Afryki” organizowana wspólnie z Fundacją „Redemptoris Missio”, a której celem jest zbiórka przyborów szkolnych, głownie ołówków i długopisów, dla afrykańskich dzieci.
   • styczeń/marzec - Konkurs Na  Asystenta  Roku
   • styczeń/marzec - Konkurs Na  Najsympatyczniejszego Studenta  Roku
   • styczeń/marzec - cykl wykładów edukacyjnych dla osób niesłyszących zrzeszonych w Stowarzyszeniu Migiem, na temat :alergii, żywienia w chorobach nowotworowych, chorobach reumatycznych, zasady prawidłowej interpretacji etykiet spożywczych.
   • styczeń/kwiecień   - Akcja „Nie bądź obojętny” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, związana z udzielaniem pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych osobom zagrożonym bezdomnością
   • 5 marzec - Bezpłatny kurs wolontariatu organizowany wspólnie z Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
   • 12 marzec - szkolenie dla studentów „Badania ankietowe (na przykładzie badań budżetów gospodarstw domowych)”  - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 12 marzec - szkolenie dla studentów -„Zasoby informacyjne polskiej statystyki publicznej” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 19 marzec - szkolenie dla studentów „Organizacja badań statystycznych – PBSSP” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 26 marzec- szkolenie dla studentów - Spisy powszechne jako źródło wiedzy o społeczeństwie i rolnictwie”  - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 27 marzec - Zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania w kl. 0-III i kl. IV-VI w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej w ramach Dnia Profilaktycznego
   • kwiecień - Charytatywna Akcja Wielkanocna
   • 2 kwiecień -  szkolenie dla studentów „Bank Danych Lokalnych jako nowoczesny instrument udostępniania danych statystycznych” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 9 kwiecień - szkolenie dla studentów „Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 14 kwiecień - szkolenie dla członków SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu nt.  Zarządzanie czasem prowadzone przez Sylwię Tetlę - trenera biznesu
   • 15 kwiecień -- szkolenie dla członków SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu nt.  Self-coaching - odkryj własny potencjach, prowadzone przez Sylwię Tetlę - trenera biznesu
   • 16 kwiecień - szkolenie dla studentów „ REGON i TERYT - rejestry urzędowe prowadzone przez statystykę publiczną” - wspólnie z Urzędem Statystycznym
   • 23-26 kwiecień -   współorganizacja VII  Podlaskiej  Międzynarodowej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej „15 Lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej” , Białystok  23-26 maja 2015   oraz X Międzynarodowej  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross
   • kwiecień/maj - organizacja akcji promocyjnych w stowarzyszeniu Migiem
     • " Dolegliwości bólowe kręgosłupa"
     • „Fizykoterapia i co dalej?”
     • „Masaż”
     • „Dolegliwości bólowe kręgosłupa”
     • „Aktywność ruchowa” w połączeniu z ćwiczeniami
     • „Uzdrowiska w Polsce”
   • 29 kwiecień -  stoiska profilaktyczne w ramach plenerowego spotkania integracyjnego pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 z seniorami z dzielnicy Nowe Miasto
   • 12 maj  - Charytatywny Koncert na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej połączony z Galą Wręczenia Nagród Asystentowi Roku  I  Najsympatyczniejszemu Studentowi
   • 20 maj  - Dzień Otwarty UMB
   • 24 maj - Dzień Akademicki
   • 25 maj  -  Dzień dla zdrowia  w  sklepie Pod Wiatrakiem prowadzonym przez Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven
   • maj/czerwiec- szkolenia z zakresu zasad pierwszej pomocy dla  młodzieży gimnazjalnej
   • 14 czerwiec - stoisko prozdrowotne w ramach Festynu Rodzinnego podsumowującego V Edycje Pól Nadziei oraz Ekiden - Sztafety maratońskiej Pomóżmy Razem! Organizowanej na rzecz Fundacji "Pomóż Im" Hospicjum dla Dzieci.
   • sierpień  - akcja  Wyprawka od serca dla podopiecznych Fundacji „Pomóż Im”, zbiórka przyborów szkolnych
   • cały rok akademicki - wolontariat studentek logopedii z fonoaudiologią                    w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Białymstoku
   • październik/listopad - AkcjaPodaj Mydło” wspólnie z  Fundacją Pomocy Humanitarnej Redepmptoris Missio, zbiórka kostek mydła dla afrykańskich dzieci
   • październik 2015/maj 2016 - IV edycja  Zakręconej  akcji - polegającej na   zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub  innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich  sprzedaży  będzie przeznaczony  dla  podopiecznych Kliniki  Rehabilitacji Dziecięcej  z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”  oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • październik 2015/czerwiec 2016 - zajęcia w ramach III edycji  Uniwersytetu Zdrowego Seniora
   • 18 listopad - współorganizacja Dnia Mieszkańca połączonego z Dniem Otwartym Domu Pomocy Społecznej  ul. Świerkowa 9 w Białymstoku
   • 19 listopad - Warsztaty kulinarne dotyczące zasad prawidłowego odżywiania dla uczestników projektu "Integracja przez pracę oparcie społeczne dla osób z zburzeniami psychicznymi" Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven
   • listopad/grudzień - akcja świąteczna na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
   • grudzień - pomoc w sprzedaży unikatowego i limitowanego charytatywnego  kalendarza na rok 2016 na rzecz Fundacji Pomóż Im
   • listopad 2015/czerwiec 2016 - III edycja akcji Studiuj w UMB, której głównym celem jest zachęcenie młodzieży do studiowania w UMB
   • grudzień 2015/czerwiec 2016 - zajęcia w ramach IV edycji  Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka