Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematy zajęć.
 • Ostatnia zmiana 14.02.2022 przez Zakład Ortodoncji

  Tematy zajęć

   

  Tematy ćwiczeń II rok Higiena stomatologiczna Semestr IV

  Przedmiot: PODSTAWY ORTODONCJI

  1. Organizacja pracy w gabinecie ortodontycznym – aseptyka i antyseptyka w gabinecie ortodontycznym. Narzędzia i programy używane w praktyce ortodontycznej – instrumentarium. Zabiegi profilaktyczne – piaskowanie i lakierowanie.

  2. Diagram - sposoby oznaczania zębów, odróżnianie zębów mlecznych i stałych w diagramach, w jamie ustnej i na zdjęciach pantomograficznych. Odróżnianie normy od wady na różnych etapach rozwoju narządu żucia.

  3. Dokumentacja ortodontyczna – modele, diagnostyka radiologiczna, fotografie wewnątrz i zewnątrzustne, wywiad ortodontyczny. Zasada asystowania przy wykonywaniu fotografii. Nadzór nad organizacją pracy, obiegiem dokumentacji ortodontycznej i pacjentem w gabinecie.

  4. Zasady pobierania wycisków ortodontycznych. Dobór łyżek. Procedura pobierania wycisków.

  5. Analiza modeli ortodontycznych i analiza zdjęć radiologicznych. Pomiary w planowaniu leczenia ortodontycznego – interpretacja danych pomiarowych,

  6. Klasyfikacja wad zgryzu, przyczyny powstawania wad zgryzu.

  7. Profilaktyka wad zgryzu i promocja prawidłowego rozwoju narządu żucia. Mioterapia i reedukacja, ekstrakcje w ortodoncji.

  8. Aparaty zdejmowane – rodzaje, budowa, zastosowanie, zalecenia dla pacjenta, higiena uzębienia i aparatu; uszkodzenia aparatów.

  9. Aparaty grubołukowe – rodzaje, budowa, zastosowanie. Separacja. Przygotowanie do montażu – dobór pierścieni i wyciski z pierścieniami. Cementowanie, zalecenia dla pacjenta, zadania asysty czynnej. Wizyty awaryjne.

  10. Aparaty cienkołukowe – wymiana ligatur metalowych i elastycznych, zakładanie wiązań wymiana łuków. Zadania asysty czynnej. Wizyty awaryjne. Asystowanie przy klejeniu bezpośrednim i pośrednim. Specyfika pracy na cztery ręce w ortodoncji. Retencja w ortodoncji.