Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus.
  • Ostatnia zmiana 21.11.2023 przez Zakład Ortodoncji

    Sylabus

     

     Sylabus:

     https://www.umb.edu.pl/s,27904/Sylabusy_na_cykl_ksztalcenia_rozpoczynajacy_sie_w_roku_akademickim_2023-2024