• Ostatnia zmiana 26.11.2020 przez Administrator UMB

  Pracownicy

  KIEROWNIK:


  prof. dr hab. n. farm. Jerzy A. Pałka
  e-mail: pal@umb.edu.pl

   

  PRACOWNICY:

   

  • dr hab. n. farm. Ewa Karna,

  e-mail: ewa.karna@umb.edu.pl

  tel. 85 748 5702

  • dr hab. n. farm.  Arkadiusz Surażyński,

  e-mail: arkadiusz.surazynski@umb.edu.pl -

  tel. 85 748 5704

  • dr hab. n. o zdr. Edyta Rysiak,

  e-mail: edyta.rysiak@umb.edu.pl

  tel. 85 748 5706

  e-mail: lukasz.szoka@umb.edu.pl

  tel. 85 748 5868

  • dr n. farm. Ilona Ościłowska

      tel. 85 748 5867

  • mgr Alina Cywoniuk,

  e-mail: alina.cywoniuk@umb.edu.pl

  tel. 85 748 5703

  • st. technik Ewa Petelska

  tel. 85 748 5703

  • Janina Drożdżewicz

  tel. 85 748 5703

   

   

  DOKTORANCI:

   

  • mgr Adam Kazberuk
  • mgr Sylwia Lewoniewska
  • mgr Weronika Baszanowska
  • mgr Huynh Thi Yen Ly

   

   tel. 85 748 57 06

   

   

   

  Kierownik i pracownicy Zakładu Chemii Leków