Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Leków.