• Ostatnia zmiana 23.02.2018 przez Zakład Chemii Leków

  Nauka

   

  Działalność naukowo-badawcza

   

  • Molekularne mechanizmy działania leków
  • Identyfikacja punktów uchwytu farmakoterapii nowotworów.
  • Mechanizmy regulacji szlaków sygnałowych indukowanych przez receptory adhezyjne i receptory czynników wzrostowych.
  • Rola metabolizmu kolagenu i proliny w regulacji apoptozy/autofagii.
  • Ocena efektywności działania pro-leków przeciwnowotworowych aktywowanych przez prolidazę na komórki nowotworowe z wykorzystaniem technik „in vitro”.

   

   

  Stosowane techniki badawcze:

   

  • Hodowle komórkowe
  • Western immunoblot/northern blot
  • ELISA, RIA, IRMA
  • Spektroskopia UV/Vis
  • Bioobrazowanie/mikroskopia konfokalna/mikroskopia fluorescencyjna
  • PCR/RT-PCR
  • Mikronizacja/badania potencjału i wielkości cząstek
    

   

   

  Publikacje:

   

  • Zareba I, Surazynski A, Chrusciel M, Miltyk W, Doroszko M, Rahman N, Palka J. Functional Consequences of Intracellular Proline Levels Manipulation Affecting PRODH/POX-Dependent Pro-Apoptotic Pathways in a Novel in Vitro Cell Culture Model. Cell Physiol Biochem. 2017, 43: 670-684.

  • Szoka L, Karna E, Hlebowicz-Sarat K, Karaszewski J, Boryczka S, Palka JA. Acetylenic derivative of betulin induces apoptosis in endometrial adenocarcinoma cell line. Biomed Pharmacother. 2017, 95: 429-436. 

  • Guszczyn T, Surażyński A, Zaręba I, Rysiak E, Popko J, Pałka J. Differential effect of platelet-rich plasma fractions on β1-integrin signaling, collagen biosynthesis, and prolidase activity in human skin fibroblasts. Drug Des Devel Ther. 2017, 11: 1849-1857. 

  • Szoka L, Karna E, Hlebowicz-Sarat K, Karaszewski J, Palka JA. Exogenous proline stimulates type I collagen and HIF-1α expression and the process is attenuated by glutamine in human skin fibroblasts. Mol Cell Biochem. 2017, 435: 197-206. 

  • Zareba I, Palka J. Prolidase-proline dehydrogenase/proline oxidase-collagen biosynthesis axis as a potential interface of apoptosis/autophagy. Biofactors. 2016, 42: 341-8.

  • Rysiak E, Kuczyńska A, Zareba I, Mróz R, Pałka J. EVALUATION OF THE TREATMENT COSTS OF ASTHMA EXACERBATIONS IN OUTPATIENTS. Acta Pol Pharm. 2016, 73: 239-45.

  • Szoka L, Karna E, Nazaruk J, Palka JA. Prolidase-dependent mechanism of (Z)-8,9-epoxyheptadeca-1,11,14-triene-induced inhibition of collagen biosynthesis in cultured human skin fibroblasts. Nat Prod Res. 2016;30(6): 665-71
  • Donejko M, Przylipiak A, Rysiak E, Miltyk W, Galicka E, Przylipiak J, Zaręba I, Surazynski A. Hyaluronic acid abrogates ethanol-dependent inhibition of collagen biosynthesis in cultured human fibroblasts. Drug Des Devel Ther. 2015, 9: 6225-33. 
  • Szoka L, Karna E, Pawlak-Morka R, Palka JA. Enalapril stimulates collagen biosynthesis through prolidase-dependent mechanism in cultured fibroblasts. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2015, 388: 677-83.
  • Szoka L, Karna E, Palka J. The mechanism of oxythiamine-induced collagen biosynthesis in cultured fibroblasts. Mol Cell Biochem. 2015, 403: 51-60.
  • Donejko M, Przylipiak A, Rysiak E, Głuszuk K, Surażyński A. Influence of caffeine and hyaluronic acid on collagen biosynthesis in human skin fibroblasts. Drug Des Devel Ther. 2014, 8: 1923-8.
  • Kononczuk J, Surazynski A, Czyzewska U, Prokop I, Tomczyk M, Palka J, Miltyk W. αIIbβ3-Integrin Ligands: Abciximab and Eptifibatide as Proapoptotic Factors in MCF-7 Human Breast Cancer Cells. Curr Drug Targets. 2014 Aug 4. [Epub ahead of print]
  • Markowska A, Bruzgo M, Gorodkiewicz E, Surażyński A. Synthesis and Biological Activity of N-Sulfonyltripeptides with C-Terminal Arginine as Potential Serine Proteases Inhibitors. Int J Pept Res Ther. 2013, 19: 191-198.
  • Surazynski A, Miltyk W, Wolczynski S, Palka J. The effect of prolactin and estrogen cross-talk on prolidase- dependent signaling in MCF-7 cells. Neoplasma. 2013, 60: 355-63.
  • Szoka L, Karna E, Palka JA. UVC inhibits collagen biosynthesis through up-regulation of NF-κB p65 signaling in cultured fibroblasts. J Photochem Photobiol B. 2013, 129: 143-8.
  • Surazynski A, Miltyk W, Prokop I, Palka J. The effect of estrogen on prolidase-dependent regulation of HIF-1α expression in breast cancer cells. Mol Cell Biochem. 2013, 379: 29-36.
  • Karna E, Szoka L, Palka JA. The mechanism of hydralazine-induced collagen biosynthesis in cultured fibroblasts. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2013, 386: 303-9.
  • Prokop I, Konończuk J, Surażyński A, Pałka J. Cross-talk between integrin receptor and insulin-like growth factor receptor in regulation of collagen biosynthesis in cultured fibroblasts. Adv Med Sci. 2013, 58: 292-7.
  • Karna E, Nazaruk J, Szoka L, Palka JA. Scutellarin-dependent inhibition of collagen biosynthesis in cultured fibroblasts. Nat Prod Res. Nat Prod Res. 2011, 25: 1789-95.
  • Karna E, Szoka L, Palka J. Thrombin-dependent modulation of β(1)-integrin-mediated signaling up-regulates prolidase and HIF-1αthrough p-FAK in colorectal cancer cells. Mol Cell Biochem. 2011, 361: 235-41.
  • Surazynski A, Miltyk W, Prokop I, Palka J. Prolidase-dependent regulation of TGF β and TGF β receptor expressions in human skin fibroblasts. Eur J Pharmacol. 2010, 649:115-9.
  • Kocięcka B, Surażyński A, Miltyk W, Pałka J. The effect of Telmisartan on collagen biosynthesis depends on the status of estrogen activation in breast cancer cells. Eur. J. Pharmacol. 628, s. 51-56, 2010.
  • Miltyk W, Surazynski A, Dondziło J, Palka J. 2.4'-chlorodiazepam--agonist of peripheral benzodiazepine receptors as a protecting factor in IL-1 induced deregulation of collagen biosynthesis in cultured human chondrocytes. Eur J Pharmacol. 2010, 647:31-6
  • Karna E, Szoka L, Palka JA. Betulinic acid inhibits the expression of hypoxia-inducible factor 1alpha and vascular endothelial growth factor in human endometrial adenocarcinoma cells. Mol Cell Biochem. 2010, 340:15-20.
  • Karna E, Szoka L, Palka JA. Captopril-dependent inhibition of collagen biosynthesis in cultured fibroblasts. Pharmazie. 2010, 65:614-7.
  • Surażyński A, Miltyk W, Czarnomysy R, Grabowska J, Pałka J. Hyaluronic acid abrogates nitric oxide-dependent stimulation of collagen degradation in cultured human chondrocytes. Pharmacol. Res. 60, s. 46-49, 2009.
  • Surażyński A, Jarząbek K, Miltyk W, Wołczyński S, Pałka J. Estrogen-dependent regulation of PPAR-gamma signaling on collagen biosynthesis in adenocarcinoma endometrial cells. Neoplasma 56, 5, 448-454, 2009.
  • Karna E, Pałka J. Mechanism of betulinic acid inhibition of collagen biosynthesis in human endometrial adenocarcinoma cells. Neoplasma 56, 4, 361-366, 2009.
  • Liu Y, Borchert GL, Surazynski A, Phang JM. Proline oxidase, a p53-induced gene, targets COX-2/PGE2 signaling to induce apoptosis and inhibit tumor growth in colorectal cancers. Oncogene. 2008, 27, 6729-37.
  • Karna E, Palka JA. Phosphoenolpyruvate-dependent inhibition of collagen biosynthesis, alpha(2)beta (1) integrin and IGF-I receptor signaling in cultured fibroblasts. Mol Cell Biochem. 2008.