• Ostatnia zmiana 19.03.2019 przez Zakład Chemii Leków

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków

   

  Opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. Arkadiusz Surażyński. Obecnie przewodniczącą Koła jest Magda Chalecka (magda.chalecka@gmail.com).

   

  W ramach SKN prowadzone są prace badawczo-naukowe w zakresie molekularnych mechanizmów działania leków, identyfikacji punktów uchwytu farmakoterapii nowotworów, roli receptorów adhezyjnych w regulacji metabolizmu komórkowego z wykorzystaniem technik „in vitro”.

   

  Stosowane techniki badawcze:

  • Hodowle komórkowe
  • Western immunoblot/northern blot
  • ELISA, RIA, IRMA
  • Spektroskopia UV/Vis
  • Bioobrazowanie/mikroskopia konfokalna/mikroskopia fluorescencyjna
  • PCR/RT-PCR
  • Mikronizacja/badania potencjału i wielkości cząstek

   

   

  Członkowie:

  1. Magda Chalecka, farmacja V rok
  2. Agata Rytwińska, farmacja V rok
  3. Paulina Semeniuk, farmacja V rok
  4. Magda Wiesławska, farmacja V rok
  5. Magdalena Bobrowska, farmacja IV rok
  6. Aleksandra Kazberuk, farmacja IV rok
  7. Daria Sztolsztejner, farmacja IV rok
  8. Diana Wyszyńska, farmacja IV rok
  9. Kacper Gorbacz, farmacja III rok
  10. Andrzej Kossuth, farmacja III rok
  11. Angelika Krawczuk, farmacja III rok
  12. Aleksandra Przybyłek, farmacja III rok
  13. Przemysław Roman, farmacja III rok
  14. Katarzyna Ryszkiewicz, farmacja III rok
  15. Emilia Gontarek, farmacja II rok
  16. Wiktoria Jasionowska, farmacja II rok
  17. Julia Marchelak, farmacja II rok
  18. Kacper Rutkowski, farmacja II rok
  19. Dominika Staleńczyk, farmacja II rok
  20. Jakub Wesołowski, farmacja II rok