• Ostatnia zmiana 27.11.2020 przez Zakład Chemii Leków

  Studenckie Koło Naukowe Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków

   

   

  Studenckie Koło Naukowe Farmacji Społecznej działa przy Zakładzie Chemii Leków od kilku lat.

  Od początku istnienia opiekunami są dr hab. Edyta Rysiak oraz dr n. farm Izabela Prokop.

  Członkami Koła od początku byli studenci z różnych kierunków z każdego Wydziału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  PROFIL PRACY NAUKOWEJ

  1. Epidemiologia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i ich społeczny i ekonomiczny wymiar.

  2. Farmakoekonomika chorób przewlekłych

  • POChP
  • astma
  • choroby układu krążenia
  • depresja
  • dermatologia

  3. Farmakoepidemiologia chorób cywilizacyjnych

  4. Opieka farmaceutyczna

  5. Prawo medyczne

  6. Prawo farmaceutyczne

  7. Ustawodawstwo kosmetologiczne

  8. Badanie czynników regulujących aktywność enzymów i ekspresję białek przekaźnikowych uczestniczących w procesie apoptozy w komórkach prawidłowych oraz komórkach nowotworowych.

   

  DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA

  Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Leczenia Bólu, Poradnią Hospicyjną i Paliatywną.

  Współpraca z Centrum Medycyny Oddechowej.

  Współpraca ze Szpitalem Miejskim im. PCK.

  Współpraca z Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy

  Współpraca ze Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białystok-Eindhoven

  Praca laboratoryjna:

  • prowadzenie hodowli komórkowych
  • oznaczanie aktywności enzymów
  • oznaczanie ekspresji białek metodą Western Immunoblot
  • oznaczanie ekspresji czynników transkrypcyjnych przy użyciu systemu obrazowania komórkowego BD Pathway
  • oznaczanie procesów związanych z indukcją apoptozy przy użyciu systemu NucleoCounter NC-3000

   

  OSIĄGNIĘCIA

   

  I Miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2015/2016

  II miejsce w roku akademickim 2017/2018

  w kategorii Farmacja i Medycyna Laboratoryjna

   

   

   

  ROBILIŚMY, POMAGALIŚMY, BYLIŚMY I ZAMIERZAMY NADAL...

  Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Farmacji Społecznej biorą od początku istnienia Koła udział w licznych akcjach organizowanych na terenie Uczelni, Białegostoku i nie tylko.

  Uczestniczyliśmy aktywnie w:

  ♦ kolejnych edycjach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

  ♦ corocznie organizowanych Dniach Otwartych UMB

  akcji współorganizowanej ze Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białystok - Eindhoven – „Bezpieczne Wakacje”

  ♦ Piknikach Naukowych w Białymstoku i Warszawie

  ♦ akcji "Bezpieczny Maluch na wakacjach" organizowanej w przedszkolach na terenie Białegostoku

   

  Nasze własne projekty to powtarzane już wielokrotnie i cieszące się zainteresowaniem odbiorców akcje:

  - Bezpieczny Maluch na wakacjach

  - Rusz się zanim sięgniesz po tabletkę