Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
 • Ostatnia zmiana 07.10.2021 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej

  Harmonogram zajęć

  Zajęcia praktyczne

   

  wg planu roku

   

  Tematyka zajęć praktycznych:

  1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w kardiologii. Badania nieinwazyjne w kardiologii.
  2. Choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego. Diagnostyka i leczenie inwazyjne. Interpretacja elektrokardiogramów.
  3. Zaburzenia rytmu i przewodnictwa. Interpretacja elektrokardiogramów.
  4. Stany ostre w kardiologii. Intensywna opieka kardiologiczna. Zaliczenie zajęć.

   

  Polecane podręczniki:            

  Choroby wewnętrzne. Kompendium – A. Szczeklik, P. Gajewski.

  Choroby wewnętrzne – A. Szczeklik, P. Gajewski.

   

  Uwaga!

  Studentów obowiązuje przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń, zmiana obuwia i biały fartuch.

  Kolejność zajęć może ulec zmianie z powodów organizacyjnych.