Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 22.02.2024 przez Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki

  Tematyka wykładów

   

  WYKŁADY

   

  Odbywają się online na platformie Blackboard.

  Terminy wg planu zajęć roku.

   

  Tematyka wykładów:

  1. Wprowadzenie do kardiologii.
  2. Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna.
  3. Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna.
  4. Choroba wieńcowa.
  5. Zawał mięśnia sercowego.
  6. Zaburzenia przewodnictwa.
  7. Zaburzenia rytmu serca.
  8. Zatorowość płucna. Tętniak aorty.
  9. Niewydolność serca. Nadciśnienie tętnicze.
  10. Stany ostre w kardiologii – NZK, obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, tamponada serca.