Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konferencje.
 • Konferencje.
 • Ostatnia zmiana 07.12.2020 przez Administrator UMB

  Konferencje

  Prawo a pandemia

  Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Pawo a pandemia" organizowanej przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która odbędzie się dnia 09 grudnia 2020 r. w formie zdalnej.

  Link do konferencji

   
   

  Program konferencji:

   

  10:00-10:30

  Dr hab. Adam Górski, prof. UJ

  Prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz–Jakubów

  10:30-10:50

   

  Prof. dr hab. Robert Flisiak (UMB) – Dylematy specjalisty chorób zakaźnych podczas pandemii

  10:50-11:10

   

  Dr hab. Monika Urbaniak (UMP) – Lex coronawirus- ewolucja ustawodawstwa włoskiego w walce z pandemią Sars-Cov 2

  11:10-11:40

   

  Dr Beata Baran (UJ) – Ochrona sygnalistów (osób zgłaszających nieprawidłowości) w czasach pandemii ze szczególnym uwzględnieniem zawodów medycznych

  11:40-12:00

   

  Dr Dariusz Hajdukiewicz (CMKP) – Poszanowanie praw pacjenta w stanie epidemii Covid – 19

  12:00-12:20

   

  Dr Emilia Sarnacka – Etyczno–prawne aspekty szczepionki przeciwko SARS-COV-2

  12:20-12:40

   

  mgr Marcin Ejsmont (UMB) – Instrumenty prawne oraz strategie skrócenia procedury wprowadzenia leków i szczepień ochronnych (COVID-19) na rynek

  12:40-13:00

   

  mgr Marcin Waszak (UMP) – Szczególne uprawnienia podmiotu leczniczego jako zamawiającego w świetle ustaw szczególnych pakietu tzw. "anty-COVID-19".

  13:00-13:20

   

  Dr Iwona Wrześniewska – Wal (CMKP) – Wpływ pandemii na kształcenie lekarzy

  13:20-13:50

  DYSKUSJA

  13:50-14:10

   

   

  Dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS, Dr Krzysztof Wala (UMCS) – Wpływ uregulowań zawartych w tzw. tarczy na bieg terminu przedawnienia w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

  14:10-14:30

   

   

  Dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS – Wzajemna relacja przepisów dotyczących nakazu opuszczenia zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lokalu przez sprawcę przemocy (art. 41 a k.k. i przepisy wprowadzone w tzw. tarczy antycovidowej)

  14:30-14:50

   

   

  Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (UwB) – Zakaz zgromadzeń w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz zakazy przemieszczania się i gromadzenia w miejscu publicznym i konsekwencje z nimi związane

  14:50-15:10

   

  Dr Marek Bielski (UJ) – Odpowiedzialność karna za zarażenie koronowirusem

  15:10-15:30

   

  Dr Ewa Plebanek (UEK) - Należycie staranny medyk versus dobry Samarytanin. Przypisanie odpowiedzialności karnej za błąd w leczeniu w okresie pandemii COVID-19

  15:30-15:50

   

  Dr Piotr Zakrzewski (UKSW) – Ustalenie stanu wiedzy o Covid-19 na czas popełnienia czynu

  15:50

  DYSKUSJA

  16:40

  Podsumowanie konferencji – dr hab. Adam Górski, prof. UJ