• 07.02.2022 Zakład Chemii Organicznej

  Pracownicy

   

  • dr Joanna Breczko – asystent – pracownik badawczy

      e-mail: joanna.breczko@umb.edu.pl
      p. 128;   tel. 85 748 5633

  • dr Agnieszka Hryniewicka – adiunkt – pracownik dydaktyczny

      e-mail: agnieszka.hryniewicka@umb.edu.pl
      p. 126;   tel. 85 748 5685
      p. 127;   tel. 85 748 5734

  • dr n. farm. Anna Pućkowska – adiunkt – pracownik dydaktyczny

      e-mail: anna.puckowska@umb.edu.pl
      p. 122;   tel. 85 748 5682

  • dr n. farm. Monika Tomczyk – adiunkt

      e-mail: monika.tomczyk@umb.edu.pl
      p. 130;   tel. 85 748 5641

  • dr Gabriela Siemiaszko – asystent – pracownik badawczy

      e-mail: gabriela.siemiaszko@umb.edu.pl
      p. 126;   tel. 85 748 5685
      p. 127;   tel. 85 748 5734

  • mgr chemii Renata Wejs-Hrynaszkiewicz – specjalista

      e-mail: rwejs@umb.edu.pl
      p. 115;   tel. 85 748 5686

  • mgr chemii Elżbieta Zadykowicz – specjalista

      e-mail: elzbieta.zadykowicz@umb.edu.pl
      p. 115;   tel. 85 748 5686

  • Dorota Machłajewska – pracownik gospodarczy

      p. 117;   tel. 85 748 5754
      p. 122;   tel. 85 748 5682

   

   

  Doktoranci

   

  • mgr Karolina Arciszewska

      p. 125

  • mgr Adam Chyży

      p. 128

  • mgr Dawid Maliszewski

      p. 125

  • mgr Damian Pawelski

      p. 129