• 13.02.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Pracownicy

   

  • dr n. farm. Irena Bruzgo – starszy wykładowca

      e-mail: irena.bruzgo@umb.edu.pl
      p. 121;   tel. 85 748 5682

  • dr hab. n. farm. Agnieszka Markowska – starszy wykładowca

      e-mail: agnieszka.markowska@umb.edu.pl
      p. 138 i p. 139;   tel. 85 748 5685

  • dr Piotr Olejnik – adiunkt badawczy

      e-mail: piotr.olejnik@umb.edu.pl
      p. 141;   tel. 85 748 5633

  • dr n. farm. Anna Pućkowska – wykładowca

      e-mail: anna.puckowska@umb.edu.pl
      p. 121;   tel. 85 748 5682

  • dr n. farm. Monika Tomczyk – adiunkt

      e-mail: monika.tomczyk@umb.edu.pl
      p. 140 i 140A;   tel. 85 748 5641

  • mgr chemii Paulina Uścinowicz – wykładowca

      e-mail: paulina.uscinowicz@umb.edu.pl
      p. 139;   tel. 85 748 5685

  • mgr chemii Renata Wejs-Hrynaszkiewicz – specjalista

      e-mail: rwejs@umb.edu.pl
      p. 121;   tel. 85 748 5682

  • mgr chemii Elżbieta Zadykowicz – specjalista

      e-mail: elzbieta.zadykowicz@umb.edu.pl
      p. 2.36;   tel. 85 748 5686

  • Joanna Maria Burza – pracownik gospodarczy

      p. 2.33;   tel. 85 748 5754

   

   

  Doktoranci

   

  • mgr Karolina Arciszewska

      p. 139

  • mgr Adam Chyży

      p. 137

  • mgr Dawid Maliszewski

      p. 139

  • mgr Urszula Tałałaj

      p. 139

  • mgr Agnieszka Wróbel

      p. 139