• 19.03.2019 Administrator Zakładu

  Program nauczania

  Program nauczania

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotów: Zakład Diagnostyki Biochemicznej

  2. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Barbara Mroczko

  3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przedmiotu: prof. Lech Chrostek

  4. Wymiar godzinowy zajęć:

  - Semestr X

        - Wykłady 15

  5. Punkty ECTS: 2

  6. Formy nauczania: wykłady

  7. Forma zakończenia (zaliczenia): przedmiot kończy się zaliczeniem

  8. Programy nauczania - SYLABUS

  Tematyka wykładów
   

  1. Klasyfikacja laboratoriów i struktura wewnętrzna laboratorium 2 godz.

  2. Ogólne zasady funkcjonowania laboratorium 2 godz.

  3. Zakres badań i związane z tym wyposażenie 2 godz.

  4. Klasyfikacja i kodowanie badań laboratoryjnych 2 godz.

  5. Koszty badań laboratoryjnych 2 godz.

  6. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej – akredytacja 2 godz.

  7. Prawo w diagnostyce laboratoryjnej 2 godz.

  8. Prawa pacjenta w diagnostyce laboratoryjnej 1 godz.