Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierunek Lekarsko-Dentystyczny.
 • Ostatnia zmiana 18.10.2023 przez I Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

  Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

  Zajęcia będą się odbywały w I Klinice Nefrologii i Transplantologii (blok B, ul. Żurawia 14) w godzinach 8:00-11:00.

   

   

  Wtorki – prof. dr hab. Jacek Małyszko – grupa III

   

   

  Wykład prowadzony przez I Klinikę Nefrologii dnia .2024 odbędzie sie zdalnie na platformie Blackboard !!!


  Semestr I

   

  Wywiad:

  - schemat wywiadu,

  - skargi z zakresu układu oddechowego, układu krążenia,układu pokarmowego, układu moczowego i kostno-stawowego

   

  Badanie przedmiotowe-

  -badanie stanu ogólnego, badanie głowy i szyi, badanie układu oddechowego, układu krążenia, układu pokarmowego, układu moczowego, układu kostno-stawowego

   

  Semestr II

   

  Układ krążenia: ostre zespoły wieńcowe (niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego), obrzęk płuc, omdlenie, zatorowość płucna, tętniak rozwarstwiający aorty, zespół MAS

   

  Układ pokarmowy: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, marskość wątroby, kamica pęcherzykowa, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie trzustki, nieswoiste choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Cohna), rak jelita grubego

   

  Układ dokrewny: nadczynność i niedoczynność tarczycy, niedoczynność przytarczyc, nadczynność i niedoczynność kory nadnerczy, guz chromochłonny, cukrzyca

   

  Układ oddechowy: ostra niewydolność oddechowa (ALI, ARDS), zapalenie płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc

   

  Schorzenia o podłożu alergicznym: wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, astma oskrzelowa

   

  Układ krwiotwórczy: niedokrwistości ( z niedoboru żelaza, złośliwa, w chorobach nerek, niedokrwistość chorób przewlekłych), ostre białaczki (ogólna charakterystyka, zmiany w jamie ustnej), skazy krwotoczne, agranulocytoza

   

  Układ moczowy: zakażenia układu moczowego, ostra i przewlekła niewydolność nerek

   

  Układ ruchu: reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie stawów, układowe choroby tkanki łącznej, choroba zwyrodnieniowa stawów

   

  Interpretacja podstawowych wyników badań laboratoryjnych

   

  Literatura:Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2019/2020 oraz

  "Propedeutyka interny: Macleod", red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne. oraz  

  Orłowski W. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej.

  Literatura uzupełniająca: Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym.

   

   

  Zaliczenie:

  Sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń- ustna (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć)

  Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych z zakresu chorób wewnętrznych – praktyczne zaliczenie badania podmiotowego i przedmiotowego (Semestr V) oraz ustne zaliczenie z zakresu etiopatogenezy, symptomatologii oraz planowania diagnostyki i leczenia najważniejszych chorób układu oddechowego, pokarmowego, krążenia, dokrewnego, moczowego i kostno-stawowego( semestr VI)

   

  W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z asystentem prowadzącym zajęcia.