Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierunek Lekarski.
 • Ostatnia zmiana 23.01.2024 przez I Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

  Kierunek Lekarski

   

  • Student ma obowiazek zapoznać sie regulaminem dydaktycznym jednostki.

   

  Zajęcia kliniczne z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH III roku WL (rok akad. 2023/2024) odbywają się w 3 tygodniowych blokach,  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-11:00 (60 godz. dydaktycznych)

   

   

  Wykłady z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH III roku WL

  Terminy zajęć:

  2.10.-20.10 Grupa 18,23,24 st

  23.10-15.11 Grupa 3 nst

   

   

   

  Tematyka ćwiczeń z chorób wewnętrznych III roku WL

  1. Schemat wywiadu.

  2. Dolegliwości ogólne.

  3. Dolegliwości ze strony układu krążeniowo-oddechowego.

  4. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

  5. Dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego i kostno stawowego.

  6. Badanie ogólne pacjenta. Badanie głowy i szyi.

  7. Badanie ogólne klatki piersiowej, badanie układu oddechowego.

  8. Badanie serca i naczyń obwodowych.

  9. Badanie ogólne brzucha, badanie wątroby. Badanie śledziony, jelit, badanie per rectum.

  10. Badanie układu moczowo-płciowego. Badanie układu kostno-stawowego.

  11. Samodzielne opracowanie historii choroby – wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja chorych, różnicowane i leczenie.

  12. Samodzielne opracowanie historii choroby – wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja chorych, różnicowane i leczenie (cd.)

  13.Podstawy elektrokardiografii, demonstracja typowych krzywych ekg w zawale mięśnia sercowego,  zaburzeniach rytmu i przewodnictwa.

  14. Demonstracja przypadków ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniu przedmiotowym.

  15. Zaliczenie ćwiczeń.

  Ponadto w trakcie trwania bloku 2-krotnie zajęcia prowadzone będą w Centrum Symulacjii Medycznych- zajęcia komunikacyjne z SP i uzupełnienie badania fizykalnego z wykorzystaniem trenażerów- o terminie zajęć w CSM poinformuje prowadzący w pierwszym tygodniu ćwiczeń.

   

   

  Literatura podstawowa:

  Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2019/2020 oraz

  "Propedeutyka interny: Macleod", red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne. oraz  

  Orłowski W. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej.

  Literatura uzupełniająca: Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym.

   

   

   

   

  Warunki zaliczenia bloku ćwiczeniowego:

  Studentów obowiązuje przygotowanie materiału na planowane ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach/ sprawdzian ustny/pisemny.

  Zaliczenia planowane w trakcie bloku- termin do uzgodnienia z prowadzącym:

  - badanie podmiotowe i przedmiotowe z diagnostyką różnicową objawów chorobowych- zaliczenie pisemne (test)

  - zaliczenie historii chorob  (realizacja określonego zadania, prezentacja multimedialna)

  - zaliczanie  poszczególnych ćwiczeń- ustne (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć)

   

   


  WYKŁADY V ROK WYDZIAŁ LEKARSKI -  wykłady z  chorób wewnętrznych prowadzone przez I Klinikę Nefrologii odbędą sie online na platformie Blackboard

  ZAJĘCIA KLINICZNE z NEFROLOGII (choroby wewnętrzne, V rok) 2023/2024 odbywają się przez 5 dni w godzinach 8-10:25

  Wszystkie seminaria ( 7 godzin lekcyjnych) prowadzone są online poprzez platformę Blackboard Nazwa kursu na Blackboard

   

  Terminy zajęć (ćwiczeń):

  23.10-27.10- grupy 25,26 st

  30.10-8.11- gr 7,8,9 nst

  16.11-22.11- grupy 1,2,3, nst

  23.11-29.11- 7,8, st

  30.11-6.12- 1,2 st

  14.12-20.12- grupy 19,20 st

  21.12-4.01- gr 13 st

   

  Tematyka zajęć:

   

  Przewlekła choroba nerek (PCHN)

  -        przyczyny, objawy, badanie podmiotowe/przedmiotowe, badania dodatkowe

  -        powikłania PCHN

  -        leczenie PCHN, nefroprotekcja

  Ostre uszkodzenie nerek (AKI)

  -        przednerkowa, nerkowa, zanerkowa

  -        ostra martwica kory nerek

  -        nefropatia pokontrastowa

  -        zespół wątrobowo-nerkowy

  Glomerulopatie

  -        zespół nerczycowy

  -        zespół nefrytyczny

  -        gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (RPGN)

  Leczenie nerkozastępcze

  -        hemodializoterapia

  -        dializa otrzewnowa

  -        techniki ciągłe

  Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

  -        zakażenie układu moczowego

  -        nerka a nadciśnienie tętnicze    

  Przeszczepianie nerek

  Test końcowy i zaliczenie ćwiczeń u asystentów.

  Tematyka seminariów: 

  przewlekła choroba nerek, leczenie nerkozastępcze, ostre uszkodzenie nerek, zaburzenia elektrolitowe, kłębuszkowe zapalenia nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek

   

  Warunki zaliczenia bloku ćwiczeniowego:

   

  Studentów obowiązuje obecność i przygotowanie materiału na planowane ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach/ sprawdzian ustny/pisemny. Warunkiem zaliczenia bloku jest dodatkowo pozytywny wynik testu kończącego w ostatni dzień zajęć.

   

  Literatura:

  Literatura podstawowa:Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2019/2020 oraz Propedeutyka interny: Macleod, red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne. oraz  Orłowski W. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej.

  Literatura uzupełniająca: Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym.

  Materiały i informacje uzupełniające:

  #AskRenal inicjatywa w mediach społecznościowych wspomagająca studentów aktualnie odbywających kurs z nefrologii

   

   

   

  Zajęcia kliniczne z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH VI roku WL (rok akad. 2023/2024) odbywają się w 2-tygodniowych blokach,  od poniedziałku do piątku

  Tematyka:

  1. Pacjent z dusznością – diagnostyka i leczenie

  2. Diagnostyka różnicowa obrzęków

  3. Bóle brzucha – diagnostyka i leczenie

  4. Bóle w klatce piersiowej – diagnostyka i leczenie

  5. Pacjent z gorączką niewiadomego pochodzenia – diagnostyka różnicowa

  6. Pacjent z biegunką – diagnostyka różnicowa i leczenie

  7. Pacjent z niedokrwistością – diagnostyka różnicowa i leczenie

   

  Terminy zajęć (ćwiczeń):

  26.02-8.03 -gr 21, 26, 32

  11.03-22.03- gr 8,14,22,37

  25.03-06.04- gr 18,33,36

  10.04.-22.04 - gr 3,12,31

   

   

   

  Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych:  zgodnie z harmonogramem w godzinach - na platformie Blackboard  nazwa kursu:  2324Lek6JM - Choroby wewnętrzne (IKN)

   

   

  1. Nefropatia w zapaleniach naczyń.

  2. Zespół hemolityczno-mocznicowy

   

   

  prof Naumnik - beata.naumnik@umb.edu.pl

  przypadek - HUS

  case - HUS

  przypadek - GPA

  case - GPA

   

  Literatura podstawowa:Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2019/2020 oraz Propedeutyka interny: Macleod, red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne. oraz  Orłowski W. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej.

  Literatura uzupełniająca: Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym.