Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierunek Lekarski.
 • Ostatnia zmiana 08.03.2023 przez I Kliniki Nefrologii z Oddziałem Transplantacji i Pododdziałem Dializoterapii UMB

  Kierunek Lekarski

   

  •  

   

  Zajęcia kliniczne z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH III roku WL (rok akad. 2022/2023) odbywają się w 3 tygodniowych blokach,  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-11:00 (60 godz. dydaktycznych)

   

   

  Wykłady z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH III roku WL

  Terminy zajęć:

  24.10.-17.11 Grupa 20

  23.01-10.02 Grupy 1,2,3

   

   

   

  Tematyka ćwiczeń z chorób wewnętrznych III roku WL

  1. Schemat wywiadu.

  2. Dolegliwości ogólne.

  3. Dolegliwości ze strony układu krążeniowo-oddechowego.

  4. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

  5. Dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego i kostno stawowego.

  6. Badanie ogólne pacjenta. Badanie głowy i szyi.

  7. Badanie ogólne klatki piersiowej, badanie układu oddechowego.

  8. Badanie serca i naczyń obwodowych.

  9. Badanie ogólne brzucha, badanie wątroby. Badanie śledziony, jelit, badanie per rectum.

  10. Badanie układu moczowo-płciowego. Badanie układu kostno-stawowego.

  11. Samodzielne opracowanie historii choroby – wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja chorych, różnicowane i leczenie.

  12. Samodzielne opracowanie historii choroby – wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie wstępnej diagnozy, zaproponowanie badań dodatkowych, obserwacja chorych, różnicowane i leczenie (cd.)

  13.Podstawy elektrokardiografii, demonstracja typowych krzywych ekg w zawale mięśnia sercowego,  zaburzeniach rytmu i przewodnictwa.

  14. Demonstracja przypadków ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniu przedmiotowym.

  15. Zaliczenie ćwiczeń.

  Ponadto w trakcie trwania bloku 2-krotnie zajęcia prowadzone będą w Centrum Symulacjii Medycznych- zajęcia komunikacyjne z SP i uzupełnienie badania fizykalnego z wykorzystaniem trenażerów- o terminie zajęć w CSM poinformuje prowadzący w pierwszym tygodniu ćwiczeń.

   

   

  Literatura podstawowa:

  Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2019/2020 oraz

  "Propedeutyka interny: Macleod", red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne. oraz  

  Orłowski W. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej.

  Literatura uzupełniająca: Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym.

   

   

   

   

  Warunki zaliczenia bloku ćwiczeniowego:

  Studentów obowiązuje przygotowanie materiału na planowane ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach/ sprawdzian ustny/pisemny.

  Zaliczenia planowane w trakcie bloku- termin do uzgodnienia z prowadzącym:

  - badanie podmiotowe i przedmiotowe z diagnostyką różnicową objawów chorobowych- zaliczenie pisemne (test)

  - zaliczenie historii chorob  (realizacja określonego zadania, prezentacja multimedialna)

  - zaliczanie  poszczególnych ćwiczeń- ustne (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć)

   

   


  WYKŁADY V ROK WYDZIAŁ LEKARSKI -  wykłady z  chorób wewnętrznych prowadzone przez I Klinikę Nefrologii odbędą sie online na platformie Blackboard

  ZAJĘCIA KLINICZNE z NEFROLOGII (choroby wewnętrzne, V rok) 2022/2023 odbywają się przez 5 dni w godzinach 8-10:25

  Wszystkie seminaria ( 7 godzin lekcyjnych) prowadzone są online poprzez platformę Blackboard Nazwa kursu na Blackboard 2122Lek5JM - Choroby wewnętrzne (Nefrologia)

   

  Terminy zajęć (ćwiczeń):

  3.10-7.10- grupy 34,35

  10.11-17.11- grupy 29,30

  18.11-24.11- grupy 23,24

  2.12-8.12- grupy 10,11,12

  16.12-22.12- grupy 4,5,6

  9.01-13.01- grupy 39,40,41

  16.01-20.01- grupy 16,17,18

   

  Tematyka zajęć:

  Przewlekła choroba nerek (PCHN)

  -        przyczyny, objawy, badanie podmiotowe/przedmiotowe, badania dodatkowe

  -        powikłania PCHN

  -        leczenie PCHN, nefroprotekcja

  Ostre uszkodzenie nerek (AKI)

  -        przednerkowa, nerkowa, zanerkowa

  -        ostra martwica kory nerek

  -        nefropatia pokontrastowa

  -        zespół wątrobowo-nerkowy

  Glomerulopatie

  -        zespół nerczycowy

  -        zespół nefrytyczny

  -        gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek (RPGN)

  Leczenie nerkozastępcze

  -        hemodializoterapia

  -        dializa otrzewnowa

  -        techniki ciągłe

  Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

  -        zakażenie układu moczowego

  -        nerka a nadciśnienie tętnicze    

  Przeszczepianie nerek

  Test końcowy i zaliczenie ćwiczeń u asystentów.

  Tematyka seminariów: 

  przewlekła choroba nerek, leczenie nerkozastępcze, ostre uszkodzenie nerek, zaburzenia elektrolitowe, kłębuszkowe zapalenia nerek, cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek

   

  Warunki zaliczenia bloku ćwiczeniowego:

   

  Studentów obowiązuje obecność i przygotowanie materiału na planowane ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczeń oceniane jest poprzez czynny udział w zajęciach/ sprawdzian ustny/pisemny. Warunkiem zaliczenia bloku jest dodatkowo pozytywny wynik testu kończącego w ostatni dzień zajęć.

   

  Literatura:

  Literatura podstawowa:Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2019/2020 oraz Propedeutyka interny: Macleod, red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne. oraz  Orłowski W. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej.

  Literatura uzupełniająca: Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym.

  Materiały i informacje uzupełniające:

  #AskRenal inicjatywa w mediach społecznościowych wspomagająca studentów aktualnie odbywających kurs z nefrologii

   

   

   

  Zajęcia kliniczne z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH VI roku WL (rok akad. 2022/2023) odbywają się w 2-tygodniowych blokach,  od poniedziałku do piątku

  Tematyka:

  1. Pacjent z dusznością – diagnostyka i leczenie

  2. Diagnostyka różnicowa obrzęków

  3. Bóle brzucha – diagnostyka i leczenie

  4. Bóle w klatce piersiowej – diagnostyka i leczenie

  5. Pacjent z gorączką niewiadomego pochodzenia – diagnostyka różnicowa

  6. Pacjent z biegunką – diagnostyka różnicowa i leczenie

  7. Pacjent z niedokrwistością – diagnostyka różnicowa i leczenie

   

  Terminy zajęć (ćwiczeń):

  27.02-10.03 grupy 4,8,10,25

  13.03-24.03 grupy 2,9,15,39

  28.03-07.04 grupy 1,19,20,32

  12.04.-26.04  grupy 26,37

   

   

  Dodatkowo w trakcie bloku każda grupa będzie miała dwa razy zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej,  organizowane dla grup ćwiczących w naszej klinice. Uwaga zajęcia te nie są ujęte w ogólnym harmonogramie dla VI roku !!!!

  Zajęcia będą dotyczyły:

  1. Wysoka wierność:

  - zaburzenia gospodarki sodowej

  - zaburzenia gospodarki potasowej

  - scenariusz- niespodzianka

   

  27.02-grD, 1.03- gr 8, 2.03 gr 4, 7.03 gr 10, 8.03-gr25,  13.03-grH, 20.03-gr2, 21.03-gr15, 22.03-gr9, 23.03-gr39, 27.03-gr19, 29.03-gr1, 31.03-gr20, 3.04-gr32, 12.04-gr26, 14.04-gr C, 26.04 -grupa 37

   

  2. oraz przekazywania niepomyślnych informacji wg protokołu SPIKES- z udziałem pacjenta symulowanego

   

  28.02-gr25, 3.03-gr4,  9.03-gr8, 10.03-gr10, 13.03-gr9, 15.03-gr2, 16.03-gr15, 17.03-gr39, 28.03-gr20, 30.03-gr19, 3.04-gr1, 6.04-gr32, 20.04-gr37, 21.04-gr 26

   

   

  Praktyczne rozwiązywanie problemów klinicznych:  zgodnie z harmonogramem w godzinach - na platformie Blackboard  nazwa kursu: 2223L6JM - Choroby wewnętrzne (I KN)

   

  1. Nefropatia w zapaleniach naczyń.

  2. Zespół hemolityczno-mocznicowy

   

   

  prof Naumnik - beata.naumnik@umb.edu.pl

  przypadek - HUS

  case - HUS

  przypadek - GPA

  case - GPA

   

  Literatura podstawowa:Interna Szczeklika” Podręcznik chorób wewnętrznych; wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2019/2020 oraz Propedeutyka interny: Macleod, red. G. Douglas, F. Nicol, C. Robertson. Badanie kliniczne. oraz  Orłowski W. Zarys ogólnej diagnostyki lekarskiej.

  Literatura uzupełniająca: Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym.